Меню сайта

Аналіз господарської діяльності Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства та її загальна характеристика

Пологівська дільниця водопровідно-каналізаційного господарства з 24 квітня 1999 р. знаходиться у розпорядженні Запорізького обласного комунального підприємства. Тому в своїй діяльності Пологівська ДВКГ керується статутом комунального підприємства «Запоріжжяводоканал» та не є самостійною юридичною особою, але має свою печатку та штамп.

Діяльність Пологівської ДВКГ спрямована на забезпечення потреб населення та інших споживачів послугами водопостачання та водовідведення.

Основні напрямки діяльності Пологівської ДВКГ:

виконання робіт, пов’язаних з безперебійним водопостачанням та водовідведенням;

- відведення стічних вод згідно технологічної схеми;

- збереження і раціональне використання водних ресурсів;

ремонт та експлуатація систем водопостачання та каналізацій в м. Пологи;

- надання платних послуг з водопостачання транспортними засобами;

- оновлення і постійна підтримка на належному технічному рівні виробничих фондів;

надання інформаційних послуг;

електромонтажні та налагоджувальні роботи;

установка в житлових будинках водолічильників.

Територія, яку займає Пологівська ДВКГ складає 22 Га. Майно Пологівської ДВКГ складає: основні фонди та оборотні засоби, а також цінності що надаються КП «Запоріжжяводоканал» на правах користування, але розмір цього майна може бути змінений наказом обласного комунального підприємства у зв’язку з виробничою необхідністю.

Для забезпечення міста водою на балансі підприємства мається 16 артезіанських свердловин, з них 11 діючих, потужністю 3,8 т. куб. м. води на добу, а також водопровідні мережі, водоводи та внутрішньо квартальні мережі протяжністю 80 км. Для очистки води існує дві станції потужністю 3,8 т. куб. м. води на добу.

Для відведення та перекачці стоків підприємство має: 4 каналізаційні станції потужністю 7,2 т. куб. м. стоків на добу; комплекс очисних споруд каналізації потужністю 10 т. куб. м. стоків на добу; головні каналізаційні колектори протяжністю 33,2 км. та 27,6 км. вуличної каналізаційної мережі, всього 60,5 км.

Технічна забезпеченість підприємства не відповідає встановленим нормам, машини та механізми зношені і потребують капітального ремонту та повного відновлення. Хоча в цілому знос основних засобів складає 50%, окремі фонди зношені повністю, особливо водопровідні та каналізаційні мережі. Ці мережі вводилися в експлуатацію в 1955-1960 рр. Тому на цих мережах найчастіше допускаються пориви та аварійні ситуації.

На протязі 2011 року було допущено 126 випадків пориву водопровідної мережі, 51 каналізацій. Крім того по причині несправності водопровідних колонок - 404 випадків. Мається невраховані витрати води по населенню, яке проживає в будівлях приватного сектору - це полив присадибних ділянок, садів, тепличного господарства та інше.

Пологівська ДВКГ отримує, у разі прибутку, в своє розпорядження фонд споживання та фонд розвитку виробництва у розмірах, визначених обласним комунальним підприємством «Запоріжжяводоканал», по показникам діяльності з узгодженням профсоюзного комітету.

Пологівська ДВКГ здійснює підготовку та видачу технічних умов на будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів з погодженням обласного комунального підприємства.

На протязі 2011 року на підприємстві налічувалося 117 чоловік працюючих, що на 3 чоловіки менше ніж в 2010 році. У зв’язку з відсутністю коштів допущена заборгованість по виплаті заробітної плати, яка зросла в порівнянні з попереднім роком. Несвоєчасна виплата заробітної плати робітникам та службовцям мала згубний вплив на плинність кадрів. На протязі року прийнято 5 чоловік, звільнено - 8 чоловік. Пішли з роботи висококваліфіковані робітники, натомість набрано робітників з низькою кваліфікацією, що згубно вплинуло на роботу підприємства, на якість виконання ремонтних робіт водопровідної та каналізаційної мережі.

Пологівська ДВКГ планово збиткове підприємство. Основною причиною отримання збитків являється те, що фактична собівартість наданих послуг по воді та каналізації набагато вища доходів. В цілому по підприємству на кінець 2011 року збитки складають 574,9 тис. грн. Діючі тарифи на воду та каналізацію забезпечують покриття витрат тільки на 63% та 81,6% відповідно.

Отже, судячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в скрутному становищі.

Для забезпечення міста водою на балансі підприємства знаходяться:

- 16 артезіанських свердловин, з них 11 діючих;

- дві станції по очистці води та водопровідні мережі протяжністю 80 км.

Для водовідведення та перекачки стоків:

- 4 каналізаційні станції та комплекс очисних споруд каналізації;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...