Меню сайта

Аналіз господарської діяльності Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства та її загальна характеристика

- головні каналізаційні колектори та вуличні каналізаційні мережі протяжністю 60,5 км.

Балансова вартість основних виробничих засобів на 01.01.2011 р. складає 10560,2 тис. грн. Знос основних засобів 5324,7 тис. грн., що складає 50,4% до балансової вартості. В порівнянні з початком року балансова вартість основних засобів залишається на рівні. Оновлення основних засобів на протязі останніх трьох років не відбувалося. Введено в дію 2 нових свердловини, на суму 92,8 тис. грн., списано непридатних до експлуатації основних засобів на суму 90,8 тис. грн.

Якщо проаналізувати виконані підприємством роботи за 2007-2011 рр., то можна дійти висновку, що нових будівель за цей період не відбувалося, торгівлею підприємство не займається, а лише на початку 2009 року було проведено реконструкцію головного корпусу на суму 63,4 тис. грн.

В загальній сумі основних засобів пріоритетне місце займають будинки та споруди - 95%, машини та обладнання - 3,5%, транспортні засоби - 1,2%. Але машини та механізми зношені і потребують капітального ремонту та повного відновлення. Джерелом капітального ремонту основних засобів є кошти амортизаційного фонду. Однак коштів для проведення ремонтів немає, у зв’язку з критичним фінансовим положенням підприємства.

Проаналізуємо фондовіддачу за 2007-2011 рр.:

- в 2007-2008 рр. фондовіддача склала 0,10 грн. (998,3: 10473,5);

- в 2009-2010 рр. фондовіддача залишилася на тому ж рівні 0,10 грн.

(1018,3: 10558,2);

- в 2011 році фондовіддача - 0,12 грн. (1263,6: 10560,2).

З наведених розрахунків можна зробити висновок, що за останній рік фондовіддача зросла на 0,02 грн. (0,12 - 0,10), тобто ми маємо 0,12 грн. доходу від реалізації на 1 грн. виробничих фондів.

Проаналізуємо виконання окремих техніко-економічних показників роботи підприємства: так в 2007 2008 рр. було піднято води із артезіанських свердловин 610,7 тис. куб. м.; в 2009-2010 рр. - 590,8 тис. куб. м., що на 19,9 тис. куб. м. менше в порівнянні з попереднім роком; в 2011 році було піднято води - 492,2 тис. куб. м., а це на 98,6 тис. куб. м. менше ніж в 2010 році.

Отже з цього аналізу ми бачимо тенденцію зменшення під’єму води, що впливає на скорочення витрат по технологічним цілям: в 2007-2008 рр. вони склали 110,3 тис. куб. м., або 18% від під’єму; в 2009-2010 рр. витрати складали 105,3 тис. куб. м., а це 17,8% від під’єму що на 0,2% менше від попередніх витрат; а в 2011 році - 73,3 тис. куб. м., або 15% від під’єму, на 2,8% зменшилися. Отже на протязі п’яти років зменшено витрати води на 3% в зв’язку зі зменшенням під’єму води.

Аналізуючи стан виконання основних показників діяльності підприємства по наданню послуг водопостачання та водовідведення за 2007-2011 рр. слід зазначити послідовну тенденцію до зниження обсягів надання послуг в натуральному виразі.

Так в 2007-2008 рр. усім категоріям споживачів було реалізовано 486,3 тис. куб. м., в 2009-2010 рр. - 419,4 тис. куб. м. води, а в 2011 році - 365,5 тис. куб. м., що становить 75,2% у відношенні до 2008 року.

Зменшення кількості реалізованої води за 5 років на 120,8 тис. куб. м. або на 24,8% зумовлено зниженням ринку збуту.

Відповідно має місце зменшення обсягу послуг з водовідведення: так в 2007-2008 рр. пропуск стоків склав 596,3 тис. куб. м., в 2009-2010 рр. - 570,5 тис. куб. м., а в 2011 році - 516,5 тис. куб. м., що становить 86,6% у відношенні до 2008 року.

Основним споживачем води в місті являється населення - 74%. Споживання води населенням знизилося в порівнянні з минулими роками на 75,7 тис. куб. м. або на 12%. Це пояснюється масовим встановленням приладів обліку води.

Так із 6667 абонентів прилади обліку води встановлені в 2663, що становить 40% від загальної кількості абонентів. Другою причиною зниження реалізації являється розкрадання води, шляхом відмотування лічильників.

При скороченні обсягу наданих послуг в натуральному виразі як по воді так і по каналізації. В цілому по підприємству сума доходів від реалізації збільшилася на 265,3 тис. грн. (2007-2008 рр. - 998,3; 2009-2010 рр. - 1018,3; 2011 р. - 1263,6) за рахунок підвищення тарифів на послуги. Дані наведені в таблиці:

Таблиця 2.1.

Середній тариф (грн.)

2007

2008

2009

2010

Відхилення 2010 до 2008

2011

Відхилення 2011 до 2010

вода

5,38

5,38

5,60

5,60

+ 0,22

5,85

+ 0,25

стоки

4,30

4,30

4,95

4,95

+ 0,65

5,01

+ 0,06

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...