Меню сайта

Аналіз фінансового стану Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

Проаналізувавши дані фінансово-економічних показників підприємства можна зробити висновки:

що стосується виробничих запасів, то вони реалізуються в середньому за 43 дні тобто 8 -9 разів на рік, хоча в 2011 році і спостерігається зменшення терміну реалізації, та все ж цей показник незадовільний;

дебіторська заборгованість взагалі перетворюється в грошові кошти приблизно 3 рази на рік, а це значний термін, тому потрібно намагатися скоротити період інкасації;

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує скільки підприємству потрібно оборотів, щоб сплатити кредитні рахунки, тобто кредит можна погасити не менше ніж за рік. За нормативом коефіцієнт повинен збільшуватися, а він навпаки, зменшується, тим самим збільшуючи термін погашення кредиторської заборгованості;

період оплати рахунків збільшується з року в рік, хоча повинен зменшуватися;

фінансовий ліверидж допомагає простежити за співвідношенням власного та позичкового капіталу, хоча власний капітал перевищує позичковий, та все ж спостерігається тенденція до збільшення цього показника, тоді як за нормативом він повинен зменшуватися;

коефіцієнт забезпечення власним капіталом взагалі має від’ємне значення, що говорить про катастрофічну недостатність грошових котів на підприємстві, до того ж він зменшується з кожним роком;

робочий капітал теж має від’ємне значення, це говорить про те, що кредиторська заборгованість на підприємстві значно перевищує поточні активи, до того ж з кожним роком цей показник зменшується;

що стосується маневреності робочого капіталу, то ми бачимо, що цей коефіцієнт катастрофічно низький, бо має від’ємне значення, це говорить про те, що підприємство може збанкрутувати в період технічного переозброєння або складнощів зі збутом продукції;

як ми бачимо коефіцієнт оборотності оборотних запасів нормативно збільшується, а час обороту зменшується, що теж є нормою. В 2011 році час обороту значно зменшився проти попередніх років і склав 203 дні, це означає що оборотні засоби обертаються приблизно 1,8 раз на рік;

коефіцієнт покриття має низькі значення, що говорить про значне перевищення поточних зобов’язань над поточними активами, це призведе до значного фінансового ризику, адже наявність грошових коштів на підприємстві більш важлива ніж прибуток;

коефіцієнт швидкої ліквідності не відповідає нормативу, на протязі трьох років він незначно змінюється і не перевищує 1, тобто грошових коштів на підприємстві дуже мало, а дебіторська заборгованість не настільки ліквідна, що в сумі не перевищує поточних зобов’язань підприємства;

коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормативу.

Отже проаналізувавши дані показники, можна зробити висновок, що більшість з них не відповідає нормативному значенню і з кожним роком погіршуються.

Таким чином з наведених даних, ми бачимо, що підприємство дійсно збиткове і причиною його збитків являється:

висока собівартість надання послуг по водопостачанню та водовідведенню, зокрема це значні витрати електроенергії;

сплата податків, зокрема ПДВ, що дуже обтяжливо для збиткового підприємства;

значна дебіторська заборгованість.

Отже, щоб покращити фінансово-господарський стан на підприємстві, слід привернути увагу саме цим статтям витрат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...