Меню сайта

Вплив системи оподаткування на політику ціноутворення та фінансову діяльність підприємства

Пологівська дільниця водопровідно-каналізаційного господарства сплачує загальнодержавні податки і збори, які включають:

прямі податки (податок на прибуток, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);

- непрямі податки (податок на додану вартість);

- збори (на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування до фонду соціального захисту населення, за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за забруднення навколишнього середовища).

Проаналізувавши динаміку сплати податків та зборів Пологівької дільниці водопровідно-каналізаційного господарства за 5 останніх років в другому розділі, то зробили такі висновки, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів. Що стосується динаміки сплати ПДВ, то в 2011 році він зріс аж на 24%, це пов’язано з ростом виручки від реалізації. Також, дещо меншу питому вагу складає загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в середньому 34% від загальної суми сплачених податків та зборів. Розглянувши динаміку сплати цього збору, можна відзначити тенденцію незначного підвищення загальнообов’язкового пенсійного страхування, що пов’язане з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Отже, щоб податкова система впливала позитивно на кожний суб'єкт підприємництва окремо, треба покращити її докорінно в цілому. Розглянемо, які перспективи можуть очікувати досліджуване підприємство в майбутньому.

Як відомо, деякі народні депутати виступали з пропозиціями про концептуальне реформування податкової системи. Проте серйозного обговорення цих пропозицій не відбулося, оскільки багато їх авторів самі залишалися у полоні чинної схеми (з ПДВ і податком на прибуток), а ДПІ України уникала обговорення будь-яких альтернатив і просувала тільки «свій» проект, тобто стару систему.

Розглянемо напрямки основних змін, які потрібні для усунення найважливіших недоліків чинної податкової системи.

Проблемі покращенні сучасного стану податкової ситеми присвячені праці В. Андрущенка, П. Мельника, В. Федосова, А. Соколовської, М. Азарова, А. Крисоватого та інших.

Система оподаткування України розвивається поступово, зміни які відбулися за роки незалежності, були позитивними: кількість податків було зменшено, податкові ставки знижено, зменшилась також кількість звільнень від оподаткування, водночас розширилась база оподаткування, значно поліпшилось надходження податків. І все ж податкова система не позбавлена недоліків.

На сьогодні головним завданням функціонування податкової політики повинна стати її переорієнтація з суто фіксальних цілей на стимулювання економічного зростання. Адже з точки зору державного регулювання економіки, найважливіше значення має регулювальна функція податків і системи оподаткування в цілому. Саме за допомогою цієї функції системи оподаткування держава гармонізує свої інтереси з інтересами платників. Разом із тим лише регулююча функція податків не в змозі гарантувати відповідність дій платників вимогам загальнодержавних інтересів. На нашу думку, регулювальна й фіксальна функції податків повинні бути раціонально збалансованими.

Основою податкової системи України створюють податки які становлять основу податкових систем більшості сучасних розвинутих країн, що є свідченням загальної уніфікації оподаткування. До головних належать податок на прибуток підприємств, податок із доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний збір і мито. Окрім того, податкова система України включає й інші обов’язкові податки та збори, які стягують відповідно до існуючих законодавчих актів у сфері оподаткування.

Зауважимо, що ПДВ відіграє важливу роль у наповненні бюджету не тільки серед податків на споживання, а й серед усіх видів податкових надходжень. Так за 1 квартал 2011 року відбулось зростання надходжень від ПДВ порівняно з 2009 роком. Протягом січня-березня 2010 року до загального фонду Державного бюджету зібрано 10451,3 млн. грн. податку на додану вартість, що на 2088,4 млн. грн. перевищує збір за відповідний період 2009 року.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...