Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

Постійні зміни та доповнення податкового законодавства України призводять до недодержання прогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та інше. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України.

Сучасне українське законодавство не зовсім всестороннє регулює систему оподаткування, але воно не стоїть на місці - постійно розвивається і вдосконалюється. Приймаються нові нормативні акти, що повинні ще більш детально регулювати всі виникаючі у цій сфері правовідносини, обговорюється проект Податкового кодексу, основного нормативно-правового акту, що буде регулювати сферу оподаткування.

На сьогодні і в теорії, і в практиці не існує єдиного визначення суб’єктів малого підприємництва. Так, для позначення цієї категорії використовується цілий ряд назв: «суб'єкти малого підприємництва», «малий бізнес», «малі підприємства», «підприємці», «приватні підприємці». Можна сказати, що в основі усіх визначень «мале підприємництво» лежить кількісний критерій, який характеризує розміри господарської діяльності такої категорії суб'єктів економічних відносин.

Оптимізація податків (зборів) та платежів нарешті дозволяє збільшити прибутки підприємства.

Основою оптимізації податкових платежів є формування на підприємствах малого підприємництва ефективної податкової політики. Це досягається шляхом виконання таких основних принципів:

1. Моделювання найбільш ефективної системи господарчих рішень, яка забезпечує оптимальну базу оподаткування на підприємстві.

2. Строге виконання діючого законодавства по оподаткуванню.

3. Доцільність застосування на підприємствах малого бізнесу спрощеної системи оподаткування.

4. Вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів та платежів.

5. Управління виробничим процесом в залежності від зміни діючої системи оподаткування підприємства.

6. Системне моделювання прогнозування оподаткування майбутньої фінансово - господарської діяльності підприємства.

При формуванні ефективної політики на малому підприємстві важливо встановити мінімальні показники по джерелам сплати податків, зборів та інших платежів, а вони підрозділяються на три основні групи:

· податки, збори та інші обов’язкові платежі, які відносяться до собівартості продукції;

· податки, які сплачуються за рахунок прибутку;

· податки, збори та інші платежі, які включаються до ціни продукції, товару, робіт, послуг.

Підприємства повинні проаналізувати всі витрати з метою мінімізації податкових платежів; для цього проводиться оцінка ефективності застосованої системи податкової політики. Оптимізація (мінімізація) оподаткування суб’єктів малого підприємництва повинна здійснюватися в таких напрямках:

· доцільне застосування спрощеної системи оподаткування;

· виявлення пріоритетних видів господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва, які дозволять оптимізувати податкові платежі за рахунок застосування різних ставок та об’єктів оподаткування;

· зменшення бази оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок прямих податкових пільг;

· зменшення бази оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок непрямих податкових пільг;

· зменшення бази оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок регіональної диверсифікації їх діяльності;

· моделювання сум платежів на майбутні періоди.

Розглянемо більш детально ці напрямки.

Застосування першого напрямку пов’язано з обмеженням, по-перше, спрощеної системи оподаткування, ним мають право користуватися тільки підприємства, які мають обсяг виручки не більше 1 млн гривень; по-друге, середньоспискова чисельність не повинна перевищувати 50 осіб.

Для визначення оптимального оподаткування при такому обмежені важливо встановити, який порядок оподаткування доцільно застосовувати на малому підприємництві - спрощений або діючий, який застосовується для всіх суб’єктів господарювання. На перший погляд здається, що якщо система передбачає спрощене оподаткування, то це звичайно вигідніше для підприємства. І дійсно, існує чимало факторів, які говорять про доцільність застосування спрощеної системи оподаткування, наприклад такі, як зменшення обсягів роботи на підприємстві, пов'язаної з обліком та звітністю. Також важливо є те, що бухгалтеру при оподаткуванні по єдиному податку буде важче допустити помилку, вираховуючи податкове зобов’язання, оскільки не треба сумніватися: можна віднести ці витрати на валові чи ні. Також при такій системі підприємство буде звільнене від чисельних податкових перевірок, після яких відпадає всяке бажання працювати далі.

Всі ці фактори дуже важливі і мають великий вплив на рішення щодо переходу на спрощену систему оподаткування, але не слід забувати, що окрім них необхідно виявити чи доцільно застосування єдиного податку з точки зору того, яка сума податкових платежів буде вилучена з обороту підприємства порівняно з загальною системою оподаткування. Бо, якщо ця сума буде значно вища, то ніякі перспективи зменшення обсягів робіт та обмеження спілкування з податковою не примусить підприємство платити більше.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...