Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

Ми вважаємо, що для забезпечення ефективного розвитку водопровідно-каналізаційного господарства потрібно різними заходами збільшувати прибуток підприємства. Одним з можливих заходів, який ми можемо запровадити, є зменшення податкових платежів, шляхом переходу на спрощену систему оподаткування, але для впровадження спрощеної системи оподаткування потрібно провести ряд супутніх змін.

По-перше, якщо й можливо добитися того, щоб підприємство стало прибутковим, потрібно повністю змінити його форму власності. Так як Пологівська дільниці водопровідно-каналізаційного господарства є лише структурним підрозділом Запорізького обласного комунального підприємства, то й прибуток буде знаходиться у розпорядженні головного підприємства. Отже Пологівській ДВКГ потрібно надійти у власність до територіальної громади міста Пологи і стати підпорядкованою Пологівській міській раді, що дасть змогу Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства стати окремою юридичною особою і самостійно розпоряджатися своїм прибутком. Така значна перебудова надасть підприємству достатньо можливостей для суттєвих змін.

Ми вже знаємо, щоб перейти до спрощеної системи оподаткування потрібно дотримуватися певних вимог, а саме:

за рік середньооблікова чисельність працюючих не повинна перевищувати 50 осіб;

обсяг виручки від реалізації послуг по водовідведенню і водопостачанню за рік не повинен перевищувати 1 млн. гривень.

Але нам відомо, що в 2010 році середньооблікова чисельність працюючих складала 117 чоловік, а виручка від реалізації 1516,3 тис. грн. Тому щоб перейти на спрощену систему оподаткування, підприємство повинно провести структурні зміни. Отже міськводоканал повиненрозділитися на декілька структурних підрозділів. Ми вважаємо, що можна розділитися на чотири окремих підприємства: одне з них повинно бути головним підприємством - контролюючим органом; два комунальних підприємства, які б забезпечували водою місто та район, і одне комунальне підприємство яке б займалося очистками стоків.

Після таких змін в структурі підприємства не відбудеться збільшення апарату управління. Існуючий директор повинен стати генеральним і очолювати головне підприємство і контролювати інші три дочірні підприємства. Дочірні підприємства можуть очолювати ті працівники, які до цього займали високі посади та відзначилися як гарні робітники - це можуть бути головні майстри чи бригадири.

Що стосується бухгалтерії, то весь відділ, який складається з чотирьох бухгалтерів, можна розділити і у кожного підприємства буде свій бухгалтер. Що стосується кадрового відділу, економіста, енергетика, диспетчерської служби, вони залишаться працівниками головного підприємства. Всі інші працівники також залишаться на своїх посадах і будуть виконувати свої обов’язки як і раніше. Тобто при таких змінах не відбудеться збільшення ні апарату управління ні складу робітників, що не відіб’ється на економії витрат підприємства.

Виручка від реалізації послуг, яка перевищує мільйон гривень, то вона теж, відповідно, буде розділена між підприємствами в залежності від їх витрат на забезпечення послуг по водовідведенню і водопостачанню.

Отже, коли відбудуться такі суттєві зміни, підприємство зможе перейти на спрощену систему оподаткування.

З 1 січня 2010 року підприємства, які оберуть спрощене оподаткування, будуть сплачувати єдиний податок в сумі 10% виручки від реалізації, або 6% при умові сплати ПДВ; плата за першу реєстрацію транспортного засобу;

єдиний соціальний внесок

При спрощеній системі оподаткування підприємство звільняється від сплати таких податків:

- ПДВ з операцій із поставки товарів і послуг, місценадання яких знаходиться на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується юридичними особами, як івибрали ставку оподаткування 6%

- Податок на прибуток підприємств;

- Земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються для здійснення підприємницької діяльності;

- Плата за користування надрами;

- Збір за спеціальне використання води;

- Збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

- Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Одним із напрямків оптимізації податкових платежів на підприємстві є зменшення оподаткування за рахунок непрямих податкових пільг, яке здійснюється шляхом перерозподілу баз оподаткування і, відповідно, сум податкових платежів. До таких заходів відноситься зменшення фонду оплати праці в собівартості продукції. Зменшення бази оподаткування, яка залежить від собівартості продукції, здійснюється шляхом списання окремих поточних витрат, які дозволяють зменшити суми податку на прибуток.

Зменшення бази оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок регіональної диверсифікації їх діяльності здійснюється шляхом використання податкових переваг окремих територій. До таких переваг відносяться виконання робіт та виготовлення продукції у спеціальних (вільних) економічних зонах, офшорних територіях. Але у нашому місті таких зон поки що немає, тому підприємству зменшити базу оподаткування за рахунок цього фактору не можна.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...