Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

При оптимізації податкової політики важливим є вибір пріоритетних видів господарської діяльності суб’єктом малого підприємництва, які дозволять оптимізувати податкові платежі за рахунок застосування різних ставок та об’єктів оподаткування. Малі підприємства використовують ті види діяльності, де найменше оподаткування.

Слід зауважити, що підприємство на сучасному етапі не може досить ефективно панувати свою податкову політику, оскільки чисельні зміни в податковому законодавстві призводять до того, що підприємства не в змозі розробляти ефективну податкову стратегію.

Про вдосконалення податкової системи вже написано дуже багато. Це питання постійно обговорюється як економістами, так і політиками. Разом з тим, у світі ще не знайдено підходу до побудови такої податкової системи, яка б повністю задовольнила і державу і платника податків.

Різке скорочення кількості податків за рахунок звільнення від них малих підприємств, уведення єдиного фіксованого податку для середніх підприємств і обмеженої кількості податків для великих підприємств дасть змогу всі податкові платежі зараховувати на єдиний бюджетний рахунок.

Отже розрахуємо суму сплачених податків та зборів до бюджету та фондів при спрощеній системі оподаткування, яка включає 10% виручки від реалізації. Дані розрахунків наведемо в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Розрахунок сплачуваних податків та зборів при спрощеній системі оподаткування

Види податків і зборів

тис. грн.

Єдиний податок (10% виручки від реалізації)

75.8

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

0.1

Єдиний соціальний внесок, 36,3%

159,7

Всього сплачено до бюджету та фондів

235,6

Перейшовши на спрощену систему оподаткування, ми ухиляємося від сплати ПДВ (20% виручки від реалізації), а натомість сплачуємо 10% єдиного податку, а це значна різниця, яка йде на користь підприємству.

Отже при сплаті загальнодержавних податків та зборів їх сума за 2010 рік склала 452,6 тис. грн. Та коли підприємство перейде до спрощеної системи оподаткування сума сплачуваних податків та зборів до бюджету та фондів складатиме 235,6 тис. грн. Отже розрахуємо економічний ефект:

Е ек.= 452,6 - 235,6 = 217 тис. грн.

Економічний ефект буде складати 217 тис. грн., а це значна сума яку може зекономити збиткове підприємство. Звичайно, потрібно враховувати і те, що сума сплачених податків та зборів буде розділена на 4 підприємства, отже деякі підприємства сплатять більше ніж інші, відповідно до їх діяльності, а це значить, що економічний ефект від сплати податків до і після структурних змін в деяких підприємств буде більшим.

Отже, якщо підприємство застосує такий метод оптимізації податкових платежів, то воно зможе дещо підвищити свій прибуток.

Ми можемо зробити висновок, що 10%-й єдиний податок є найбільш вигідною схемою оподаткування для підприємства, оскільки питома вага сплачуваних податків у виручці від реалізації послуг при цьому складає 16,5%, що на 12,4 менше ніж при загальнообов’язковій системі оподаткування.

Одним із напрямків оптимізації податкових платежів на підприємстві є зменшення оподаткування за рахунок непрямих податкових пільг, яке здійснюється шляхом перерозподілу баз оподаткування і, відповідно, сум податкових платежів. До таких заходів відноситься зменшення фонду оплати праці в собівартості продукції. Зменшення бази оподаткування, яка залежить від собівартості продукції, здійснюється шляхом списання окремих поточних витрат, які дозволяють зменшити суми податку на прибуток.

Зменшення бази оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок регіональної диверсифікації їх діяльності здійснюється шляхом використання податкових переваг окремих територій. До таких переваг відносяться виконання робіт та виготовлення продукції у спеціальних (вільних) економічних зонах, офшорних територіях. Але у нашому місті таких зон поки що немає, тому підприємству зменшити базу оподаткування за рахунок цього фактору не можна.

При оптимізації податкової політики важливим є вибір пріоритетних видів господарської діяльності суб’єктом малого підприємництва, які дозволять оптимізувати податкові платежі за рахунок застосування різних ставок та об’єктів оподаткування. Малі підприємства використовують ті види діяльності, де найменше оподаткування.

Суб’єкти малого підприємництва можуть застосовувати оптимізацію бази оподаткування за рахунок прямих податкових пільг, а також за рахунок непрямих податкових пільг. Податкові пільги надаються малим підприємствам, які використовують працю інвалідів. Пільги надаються також по окремим видам господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва та при реалізації окремих видів продукції. До таких пільг відноситься оподаткування по податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизному збору, миту та іншим.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...