Меню сайта

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів

Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.

Доходи поточного бюджету формуються на основі податків (податки на прибутки підприємств і організацій, податок на добавлену вартість, акцизний збір, державне мито, прибутковий податок з громадян, плата за землю та ін.). Питома вага податків на прибуток і податку на додану вартість у структурі доходів бюджету складає 60-65%. Податки з громадян становлять 5-7% у загальних доходах. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих позик, інвестиційних субсидій з інших бюджетів. [11]

При складанні (формуванні) доходів місцевого бюджету визначають суму доходів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - коштів, які безоплатно і без зворотно передаються з одного бюджету до іншого.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

¾ місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

¾ 100% плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя;

¾ 75% плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

¾ 60% плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

¾ надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

¾ податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

¾ надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

¾ плата за забруднення навколишнього природного середовища;

¾ кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

¾ фіксований сільськогосподарський податок, плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; інші надходження, передбачені законом.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори:

¾ прибутковий податок з громадян;

¾ державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

¾ плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

¾ плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

¾ надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад;

¾ єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

Бюджетним кодексом України встановлені такі нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...