Меню сайта

Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

Ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства є важливою складовою життєдіяльності міст, що забезпечує зростання їх економічного потенціалу та підвищення якості життя населення. В сучасних економічних умовах підприємства ЖКГ опинилися в скрутному фінансовому та технічному становищі. Така ситуація склалась переважно через недостатнє фінансове забезпечення, нераціональне використання наявних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, низький рівень впровадження у виробництво нового обладнання, а також проведення неефективної політики з боку державних та місцевих органів влади стосовно управління сферою комунального господарства. Саме тому особливу увагу слід приділити вирішенню проблеми управління фінансовою забезпеченістю підприємств ЖКГ.

Процеси управління фінансами підприємств житлово-комунального господарства мають певну специфіку через галузеві особливості їх функціонування. Зокрема діяльність цих підприємств чітко контролюється та регулюється з боку місцевих органів влади. За схемою самофінансування працюють лише ті підприємства, що реалізують продукцію та надають послуги конкретному споживачу на платній основі. В свою чергу видатки підприємств на придбання основного капіталу, капітальне будівництво, покриття різниці у тарифах, надання пільг та субсидій мають покриватися за рахунок бюджетних коштів. [4]

Сьогодні розмір коштів, закладених у державному бюджеті на покриття заборгованості комунальним підприємствам за надання пільг та покриття різниці у тарифах, є недостатнім. Така ситуація сприяє зростанню у підприємств кредиторської заборгованості, обмежує їх можливості у фінансуванні таких необхідних заходів, як реконструкція, модернізація існуючих виробничих потужностей підприємств, придбання нового сучасного виробничого обладнання, що ще більше поглиблює технічні проблеми і негативно вливає на якість наданих послуг споживачам, і як результат погіршує фінансовий стан комунальних підприємств.

Саме тому в умовах сучасної економіки перед підприємствами ЖКГ постає завдання визначити найбільш прийнятні джерела фінансування та забезпечити їх ефективне використання.

Однією із головних причин кризового стану житлово-комунального господарства України є відсутність дієвої нормативно-правової бази, яка б могла не просто регулювати відносини в житлово-комунальній сфері, а й сприяти приходу в цю галузь інвестора шляхом встановлення нормальних механізмів вкладення коштів і їх повернення з прибутками. Та в цій ситуації варто врахувати, що формування тарифів на ринковій основі може призвести до обмеження інтересів споживачів.

Однією із найактуальніших проблем, які постають перед підприємствами житлово-комунального господарства України, на сьогодні є проблема неплатежів. Результати наших досліджень показали, що заборгованість населення - основного споживача житлово-комунальних послуг - становить понад 80%. З загальної суми боргу за житлово-комунальні послуги несплата комунальникам найбільша, виражена значними сумами, що може стати приводом відлякування не тільки тих власників, які хочуть заробляти на наданні комунальних послуг, але й інвесторів. Отож, враховуючи рівень і зношеність основних фондів і великі борги в цьому сегменті, вирішення проблеми під силу тільки компанії, яка володіє фінансово сильними ресурсами, і здатна погашати неминучі збитки за рахунок інших, прибуткових видів бізнесу. Тому на наш погляд, саме заможні компанії можуть отримати довгострокові кредити, без яких неможливо уявити інвестиції, а, отже, і реформу житлово-комунального господарства.

Для приходу власника комунальний сектор економіки повинен бути інвестиційно привабливим. Оскільки влада навряд чи наважиться перевести питання повністю в компетенцію приватного власника, тоді інвестиційну привабливість має забезпечити оновлення основних фондів комунального господарства. Тільки тоді, на наш погляд, і з'являться інвестори. Але їхні цілі можуть бути різними. Тому, враховуючи соціальне значення цієї сфери, держава, повинна залишити за собою регулювання житлово-комунального господарства. Це, насамперед, має проявитися в регулюванні тарифів, а також у наданні бюджетних коштів на ремонт систем життєзабезпечення.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...