Меню сайта

Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

Ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства є важливою складовою життєдіяльності міст, що забезпечує зростання їх економічного потенціалу та підвищення якості життя населення. В сучасних економічних умовах підприємства ЖКГ опинилися в скрутному фінансовому та технічному становищі. Така ситуація склалась переважно через недостатнє фінансове забезпечення, нераціональне використання наявних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, низький рівень впровадження у виробництво нового обладнання, а також проведення неефективної політики з боку державних та місцевих органів влади стосовно управління сферою комунального господарства. Саме тому особливу увагу слід приділити вирішенню проблеми управління фінансовою забезпеченістю підприємств ЖКГ.

Процеси управління фінансами підприємств житлово-комунального господарства мають певну специфіку через галузеві особливості їх функціонування. Зокрема діяльність цих підприємств чітко контролюється та регулюється з боку місцевих органів влади. За схемою самофінансування працюють лише ті підприємства, що реалізують продукцію та надають послуги конкретному споживачу на платній основі. В свою чергу видатки підприємств на придбання основного капіталу, капітальне будівництво, покриття різниці у тарифах, надання пільг та субсидій мають покриватися за рахунок бюджетних коштів. [4]

Сьогодні розмір коштів, закладених у державному бюджеті на покриття заборгованості комунальним підприємствам за надання пільг та покриття різниці у тарифах, є недостатнім. Така ситуація сприяє зростанню у підприємств кредиторської заборгованості, обмежує їх можливості у фінансуванні таких необхідних заходів, як реконструкція, модернізація існуючих виробничих потужностей підприємств, придбання нового сучасного виробничого обладнання, що ще більше поглиблює технічні проблеми і негативно вливає на якість наданих послуг споживачам, і як результат погіршує фінансовий стан комунальних підприємств.

Саме тому в умовах сучасної економіки перед підприємствами ЖКГ постає завдання визначити найбільш прийнятні джерела фінансування та забезпечити їх ефективне використання.

Однією із головних причин кризового стану житлово-комунального господарства України є відсутність дієвої нормативно-правової бази, яка б могла не просто регулювати відносини в житлово-комунальній сфері, а й сприяти приходу в цю галузь інвестора шляхом встановлення нормальних механізмів вкладення коштів і їх повернення з прибутками. Та в цій ситуації варто врахувати, що формування тарифів на ринковій основі може призвести до обмеження інтересів споживачів.

Однією із найактуальніших проблем, які постають перед підприємствами житлово-комунального господарства України, на сьогодні є проблема неплатежів. Результати наших досліджень показали, що заборгованість населення - основного споживача житлово-комунальних послуг - становить понад 80%. З загальної суми боргу за житлово-комунальні послуги несплата комунальникам найбільша, виражена значними сумами, що може стати приводом відлякування не тільки тих власників, які хочуть заробляти на наданні комунальних послуг, але й інвесторів. Отож, враховуючи рівень і зношеність основних фондів і великі борги в цьому сегменті, вирішення проблеми під силу тільки компанії, яка володіє фінансово сильними ресурсами, і здатна погашати неминучі збитки за рахунок інших, прибуткових видів бізнесу. Тому на наш погляд, саме заможні компанії можуть отримати довгострокові кредити, без яких неможливо уявити інвестиції, а, отже, і реформу житлово-комунального господарства.

Для приходу власника комунальний сектор економіки повинен бути інвестиційно привабливим. Оскільки влада навряд чи наважиться перевести питання повністю в компетенцію приватного власника, тоді інвестиційну привабливість має забезпечити оновлення основних фондів комунального господарства. Тільки тоді, на наш погляд, і з'являться інвестори. Але їхні цілі можуть бути різними. Тому, враховуючи соціальне значення цієї сфери, держава, повинна залишити за собою регулювання житлово-комунального господарства. Це, насамперед, має проявитися в регулюванні тарифів, а також у наданні бюджетних коштів на ремонт систем життєзабезпечення.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...