Меню сайта

Визначення прибутку підприємств місцевого господарства. Управління використанням прибутку

Виконання покладених на місцеве самоврядування функцій потребує фінансування, яке відображається в місцевому бюджеті. Розміри місцевих бюджетів, їх стан і збалансованість залежать від результатів функціонування господарського комплексу кожної адміністративно-територіальної одиниці. До складу місцевого господарства належать підприємства (об'єднання), організації, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури, комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також підприємства (об'єднання), організації, установи, що не належать до комунальної власності, діяльність яких пов'язана переважно з обслуговуванням населення і за згодою власника можуть бути включені до місцевого господарства та об'єкти, створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, включені до місцевого господарства за згодою населення та органів місцевого самоврядування.

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податки, які сплачують суб'єкти господарської діяльності, що функціонують на території місцевого самоврядування. Альтернативним джерелом є неподаткові доходи, які включають доходи від операцій з власністю та підприємницької діяльності, а також некомерційного та побічного продажу. Значна частина даних надходжень формується за рахунок здачі майна комунальної власності в оренду або його продажу.

Діяльністю підприємств місцевого самоврядування передбачено отримання доходів. До доходів комунальних об'єктів власності відносяться:

¾ податки, збори та інші обов'язкові платежі від підприємств, організацій і установ комунальної власності;

¾ надходження дивідендів від участі місцевих рад у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

¾ від приватизації майна, що знаходиться в комунальній власності;

¾ плата за оренду цілісних майнових комплексів, які знаходяться у власності місцевих рад;

¾ плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;

¾ надходження від продажу земельних ділянок несільського господарського призначення (крім державної власності).

Надходження від об'єктів комунальної власності в сукупних доходах місцевих бюджетів України загалом складають невелику частку - від 1 до 4%. Останніми роками спостерігається тенденція до поступового їх зростання. Серед усіх видів надходжень від об'єктів комунальної власності найбільша частка припадає на податок на прибуток комунальних підприємств та надходження від приватизації комунального майна.

Право комунальної власності територіальних громад може виникати на:

¾ рухоме та нерухоме майно;

¾ землю;

¾ природні ресурси;

¾ об'єкти соціальної інфраструктури (школи, лікарні, поліклініки, дитячі дошкільні заклади);

¾ культурні, спортивні установи і споруди;

¾ побутові підприємства;

¾ житлово-комунальне господарство.

При цьому органи місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю мають повноваження щодо:

¾ управління майном комунальної власності;

¾ установлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності;

¾ заслуховування звітів керівників цих підприємств;

¾ підготовки пропозицій щодо відчуження комунального майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не підлягають приватизації.

У галузі житлово-комунального господарства органи місцевого самоврядування уповноважені:

¾ управляти об'єктами житлово-комунального господарства;

¾ здійснювати облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

¾ сприяти розширенню житлового будівництва;

¾ реєструвати житлово-будівельних кооперативи;

¾ забезпечувати соціально-культурні заклади і населення всіма комунальними зручностями;

¾ збирати, утилізувати відходи і сміття;

¾ здійснювати благоустрій територій;

¾ встановлювати зручний для населення режим роботи комунальних підприємств;

¾ затверджувати транспортні маршрути;

¾ утримувати в належному стані цвинтарі, здійснювати їх охорону;

¾ залучати на договірних засадах підприємства, які не належать до комунальної власності, до обслуговування населення засобами транспорту та зв'язку.

Залежно від особливостей діяльності комунальних підприємств, до їх числа відносяться підприємства, які знаходяться на повному утриманні місцевих бюджетів (заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму). До таких підприємств належать ті, що частково утримуються з місцевих бюджетів, зокрема (житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади культури та підприємства, які працюють на засадах самоокупності, ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації). [8]

За сучасних умов значно зростає необхідність об'єктивного оцінювання фінансового стану підприємств комунальної власності. Це пов'язано з тим, що органи місцевого самоврядування повинні прийняти правильне рішення щодо конкретного виробництва. Вони мають з'ясовувати доцільність виділення коштів з місцевого бюджету конкретному підприємству для подальшого його функціонування, його майновий стан, платоспроможність, фінансову стійкість та ступінь ліквідності.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...