Меню сайта

Економічні наслідки рефлекторної монетарної політики Національного банку України

Скорочення обсягів кредитування та зростання процентних ставок за кредитами веде до підвищення витрат виробника, що є передумовою зростання цін та рівня інфляції у подальшому.

Після кризи 2008 року негативні наслідки проведення політики надмірного споживання населенням і країною в борг визнані керівництвом переважної більшості економічно розвинутих країн світу, які активно шукають шляхи подолання боргової кризи, а також продовжують проведення окремих заходів з підтримки та пожвавлення національних економік.

В Україні одним з механізмів реалізації політики споживання в борг було споживче кредитування банками фізичних осіб, неконтрольоване зростання якого відбувалося протягом 2005-2008 рр. При цьому переважна частка цих кредитів надавалася в іноземній валюті для придбання населенням імпортованих товарів та автотранспорту. Фактично українці здійснювали підтримку іноземних виробників за рахунок доходів, отриманих на території України, і формування боргу населенням. Це призвело до деіндустріалізації країни, стрімкого нарощення від`ємного сальдо торговельного балансу і, врешті-решт, до глибокої девальвації національної валюти.

У ринковій економіці основним джерелом інвестування реального сектору є заощадження населення. В Україні ж у передкризовий період склалася ситуація, коли обсяг кредитів, наданих фізичним особам, перевищував загальний розмір вкладів фізичних осіб у банках. Так, на 01.01.2009 року розмір кредитів фізичним особам складав 280,5 млрд. грн., а вклади населення в банках становили 217,9 млрд. грн., або на 62,6 млрд. грн. менше, ніж кредитні зобов`язання.

Отже, населення не тільки не дало ресурсів із заощаджень для реального сектору, а ще й відволікло з останнього понад 60 млрд. грн. на свої споживчі потреби, які переважно задовольнялися імпортованими товарами.

Негативна роль неконтрольованого зростання ринку споживчого кредитування у формуванні передумов фінансової кризи 2008 - 2009 років детально розкрита в підготовленій у 2010 році АУБ Аналітичній записці “Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України”.

В кінці 2008 та у 2009 році Верховною Радою та Національним банком України були зроблені окремі кроки з обмеження обсягів споживчого кредитування, перш за все, шляхом законодавчої заборони надання фізичним особам кредитів у іноземній валюті та підвищення вимог до формування резервів під ризики втрат за валютними кредитами.

У результаті заборгованість за споживчими кредитами в банківській галузі на кінець 2009 року порівняно з кінцем 2008 року знизилась на 26,3%, аналогічний показник зниження у 2010 році склав 10,3%.

Проте, починаючи з 2011 року, тенденція зростання обсягів споживчого кредитування банками почала відновлюватися. Станом на 01.01.2012 року порівняно з кінцем 2010 року заборгованість за споживчими кредитами, наданими населенню, у цілому по банківській системі зросла на 2,6%, а за такими кредитами в національній валюті - на 35,5%. Причому зростання цього виду кредитування відбувалося постійно протягом всього року.

Для порівняння - кредитування суб`єктів господарювання (реальної економіки) за цей час зросло у цілому на 14,9%, у т.ч. у національній валюті - лише на 18,9%. При цьому 52,2% наданих корпоративному сектору кредитів припадає на торгівлю та операції з нерухомістю, обсяги яких зросли в 2011 році відповідно на 19,8 і 18,1%.

У разі сталого зростання ринку споживчого кредитування у майбутньому може повторитися докризова ситуація перевищення розміру кредитів фізичним особам над заощадженнями населення, розміщеними в банках, та відволікання цих коштів з реального сектору економіки.

Оскільки вже з 2010 року розпочалося постійне зростання негативного торгівельного сальдо (4,2 млрд.дол.США у 2009 році; 8,4 млрд.дол.США - 2010 році; 13,8 млрд.дол.США - у 2011 році), повторюючи тенденції 2006-2008 років (5,2 млрд.дол.США - 2006 рік, 10,6 млрд.дол.США - 2007 рік; 16,1 млрд.дол.США - 2008 рік), була зрозуміла необхідність зменшення імпорту і покращення структури експорту. Проте, в цьому напрямі мало що робив і Уряд, і НБУ у своїй частині ( Див.Рис. 1 « Експорт-імпорт товарів»).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...