Меню сайта

Лізинг як важливий інструмент фінансування економіки україни: етапи розвитку, особливості, результати

В 2010 р. загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб - лізингодавців та фінансових компаній - становив 3 524,7 млн. грн, що на 110,2 % більше порівняно з 2009 р. У структурі джерел фінансування лізингових операцій сукупний обсяг власних коштів юридичних осіб - лізингодавців та фінансових компаній збільшився на 61,2 % (від 594,5 млн. грн станом на 31.12.09 р. до 958,6 млн грн станом на 31.12.2010 р.). За результатами 2010 р. більше ніж вдвічі збільшився сукупний обсяг позичкових коштів, зокрема банківських кредитів - до 2 562,4 млн. грн порівняно з 2009 р. [40].

Протягом 2009-2010 рр. у вартісному розподілі договорів фінансового лізингу за галузями змін позицій у галузях-лідерах не відбулося. Найбільшу частку продовжують займати угоди в транспортній галузі (59,36 % у 2010 р., 59,17 % у 2009 р.), у сільському господарстві (12,99 % у 2010 р., 11,59 % у 2009 р.), у будівництві (8,26 % у 2010 р., 10,88 % у 2009 р.) та у сфері послуг (4,97 % у 2010 р., 6,02 % у 2009 р.). Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (51,83 %), а також техніка, машини та устаткування для сільського господарства (12,85 %).

У 2010 р., порівняно з 2009 р., спостерігається збільшення на 2,98 % питомої ваги короткотермінових (до 2 років) договорів; зменшення на 2,52 % питомої ваги договорів терміном від 2 до 5 років; зменшення на 2,6 % питомої ваги договорів терміном від 5 до 10 років, а довготермінових (більше 10 років) договорів стало більше на 2,15 %.

Рис. 2.5. Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за видом обладнання 2007-2012 рр. [40]

Найбільшим попитом серед предметів лізингу в 2009 році користувався транспорт (54%), а також сільськогосподарська техніка (10,5%).

Щодо розвитку ринку лізингових операцій в 2010 році, то ситуація має такий вигляд:

кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2 квартал 2010 року зменшилась на 86 (8%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 948 договорів.

у вартісному вираженні обсяг укладених договорів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 154,7 млн. грн (21%) і склав 727,9 млн. грн.

вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2 кварталу 2010 р. зменшилась на 0,2 млрд. грн. (0,7%) у порівнянні з кінцем 2 кварталу 2009 р. і становить 28,4 млрд. грн.

середня вартість діючої угоди станом на кінець 2 кварталу 2010 р. зменшилась на 0,11 млн. грн. (7%) і становить приблизно 1,38 млн. грн.

в кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець періоду становить 20627 угод;

у звітному періоді у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року спостерігається зростання на 7,82% питомої ваги договорів строком від 5 до 10 років, та зменшення на 9,47% питомої ваги договорів строком від 2 до 5 років; також збільшилась на 1,07% питома вага короткострокових (до 2 років) договорів, а довгострокових (більше 10 років) договорів стало більше на 0,58%; таким чином, спостерігається загальна тенденція до збільшення строків фінансування;

серед договорів фінансового лізингу, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (61,06%), сільського господарства (12,11%), будівництва (9,44%) та сфері послуг (4,5%); при цьому питома вага транспорту зросла на 8,99%, а питома вага будівництва, сільського господарства і сфери послуг зменшилась відповідно на 3,8%, 0,38% і 4,2%.

найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (53,43%), а також сільськогосподарська техніка (11,62%);

основним джерелом фінансування лізингових операцій в поточному році стали позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (67,23%), при цьому їх питома вага зросла майже на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року; відповідно, питома вага власних коштів лізингових компаній зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 30% і становить лише 32,77% [40].

У 2011-2012 рр. тенденція подовження термінів лізингу зі збільшенням кредитної активності збереглася - лізингові компанії не лише формують, але й підтримують зростання попиту на свої послуги. В 2013 році прогнозується зниження вартості лізингового фінансування до 17 % у гривні в середньому по ринку. Найпривабливіші умови пропонуватимуться в рамках партнерських програм з автодилерами та у співпраці з банками. За 2-3 роки частка придбаних у лізинг автомобілів досягне 7 % у загальних обсягах авто продажу. На представленого дослідження зробимо такий висновок: незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії становлення. Активізація лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору економіки.

В Україні упродовж 1997-1998 років спостерігалася тенденція до створення лізингових компаній банками, таких як: Фінансово-лізинговий дім при АК АПБ Україна; Державний експортно-імпортний банк України "Укрсексимбанк", що входить до п'ятірки найкращих та найбільших комерційних банків країни, а також лізингову компанію "Укрексимлізинг" із стовідсотковою участю у капіталі компанії, лізингову компанія "Аваль-лізинг" при АППБ "Аваль". В періоді 2008-2009 роки відзначено стрімкий ріст лізингових послуг в Україні з домінуванням, проте, коротко- та середньотермінових угод. Лізинговими послугами користуються здебільшого великі підприємства, а середнім і малим вони все ще мало доступні через високу вартість. У структурі лізингового портфеля домінують транспорт, виробниче обладнання, сільськогосподарська техніка, комп'ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання. Галузі лісового сектора, переважна більшість яких представлена малим і середнім бізнесом, знаходяться серед "інших", частка яких загалом не перевищила 8,0 % у першому півріччі 2009 р. Треба відзначити вразливість ринку лізингових послуг в Україні до впливу кризових явищ в економіці, хоча переваги лізингу над банківським кредитом стають особливо відчутними у кризових умовах. Удосконалення лізингового законодавства поряд із покращенням взаємної поінформованості суб'єктів ринку лізингових послуг може істотно підвищити ефективність останніх, особливо в галузях лісового комплексу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...