Меню сайта

Шляхи подальшого розвитку лізингу в україні в сучасних умовах

Розвиток ринку лізингу через прийняття запропонованого законопроекту дозволить:

здійснити технічне та технологічне переоснащення підприємств, підвищити конкурентоспроможність економіки держави;

прискорити розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі підприємств аграрно-промислового комплексу;

збільшити обсяги інвестицій у національну економіку;

підвищити обсяги реалізації нового обладнання;

поліпшити конкурентне середовище на фінансовому ринку.

Аналізуючи ринок лізингових послуг в Україні, бачимо, що першочерговою є проблема недостатності мобілізації грошового капіталу, який міг би стати джерелом закупівлі обладнання з метою подальшої передачі його лізингоотримувачу.

Нині найреальнішими суб'єктами господарювання, які можуть надавати лізингові послуги, зважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть виступати лише банківські установи. У свою чергу, розвиток лізингу дає можливість банкам збільшити перелік банківських послуг, поліпшити якість обслуговування своїх клієнтів.

Політика держави щодо формування та розвитку ринку лізингу в Україні має бути спрямована на:

дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства;

забезпечення захисту прав учасників ринку лізингу і створення умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринку лізингу;

забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку лізингових послуг;

сприяння інтеграції лізингу в європейський та світовий ринки.

Таким чином, розглянуті проекти позитивно вплинуть на розвиток ринку лізингу та сферу виробництва, усуваючи існуючі у чинному законодавстві суперечності.

Прийняття їх посилить роль виробників на ринку фінансового лізингу, сприятиме створенню для них умов оподаткування стимулюючого характеру, зниженню вартості лізингових послуг, наданню можливості підприємствам оновити свої основні фонди, а також реконструювати старі та створити нові виробничі потужності [8].

Отже на сучасному етапі розвитку економічної системи лізинг є простою та ефективною фінансовою схемою, яка поєднує інтереси власників фінансового капіталу і виробників.

Для активного розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс наступних заходів, які сприятимуть вдосконаленню лізингових відносин:

впровадити зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не перевищував 20% річних, для забезпечення ефективності лізингових операцій;

зробити зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди;

впровадити надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для ввезення на територію України високотехнологічного устаткування;

організувати створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні малих підприємств;

зробити організацію при обласних лізингових центрах відділів з формування бази даних про попит та пропозицію на обладнання й устаткування;

розробити державну програму підтримки лізингу, яка б передбачала залучення банківського сектору до розвитку лізингових послуг;

реформувати податкове законодавство в частині стимулювання лізингових операцій - запровадження пришвидшеної норми амортизації для об'єктів лізингу, надання інвестиційних пільг при оподаткуванні прибутку підприємств, застосування спрощеної процедури повернення майна.

Висновки і пропозиції

Щодо вітчизняних реалій, то переваги фінансового лізингу використовуються не повністю. Фінансовий лізинг у цілому в економіці і зокрема в аграрному секторі ще не посів належного йому місця.

Кількість укладених договорів фінансового лізингу в 2 кварталі 2012 року зменшилася на 116 (- 4,3%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 2552 договора.

У вартісному вираженні, обсяг укладених договорів за 2 квартал 2012 року збільшився у порівнянні з минулим роком на 144% і склав 6,749 млрд. грн.

Вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2 кварталу 2012 р. збільшилася на 6,2 млрд. грн. (18,5%) у порівнянні з кінцем 1 кварталу 2012 р. і становить 39,7 млрд. грн.

У порівнянні з кінцем аналогічного періоду минулого року зростання ринку складає 24,5% або 7,8 млрд. грн.

У кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець 2 кварталу 2012 року становить 21672 угоди.

На кінець звітного періоду у порівнянні з 2012 роком спостерігається збільшення питомої ваги договорів строком дії до 2 років, від 5 до 10 та більше 10 років та зменшення частки угод, що укладалися на строк від 2 до 5 років.

Серед діючих договорів фінансового лізингу на кінець другого кварталу 2012 року, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (61,10%), сільського господарства (15,92%), будівництва (5,54%) та сфері послуг (5,39%), при чому питома вага договорів у галузі сільського транспорту зросла майже на 4 процентних пункти у порівнянні з кінцем другого кварталу 2011 року.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...