Меню сайта

Розрахунок та аналіз економічної ефективності варіантів проектів

Для кожного проекту розраховуються показники ефективності: чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, внутрішня норма дохідності та строк окупності. Для розрахунку використаємо формули: 2, 3, 4, 5. Результати розрахувань заносяться до відповідних таблиць та таблиці порівняння проектів.

Аналіз першого проекту - Реконструкція будівлі з подальшим розміщенням в ньому ділового центру.

Таблиця 2.6 Розрахунок дисконтованого доходу при r = 0.19, (млн. грн)

Крок розрахунку

Результат

Експл. витр.

Кап. вклад.

Різниця

Коеф. дисконт.

ДД

Нарост. підсумком

Роки

0

0

0

1,05

-1,05

1

-1,0500

-1,0500

1

1

0

0

2,8

-2,8

0,8403

-2,3529

-3,4029

2

2

0

0

3,15

-3,15

0,7062

-2,2244

-5,6274

3

3

3,74

1,58

0

2,16

0,5934

1,2818

-4,3456

4

4

3,74

1,58

0

2,16

0,4987

1,0771

-3,2685

5

5

3,74

1,58

0

2,16

0,4190

0,9051

-2,3633

6

6

3,74

1,58

0

2,16

0,3521

0,7606

-1,6027

7

7

3,74

1,58

0

2,16

0,2959

0,6392

-0,9635

8

8

3,74

1,58

0

2,16

0,2487

0,5371

-0,4264

9

9

3,74

1,58

0

2,16

0,2090

0,4514

0,0250

10

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...