Меню сайта

Аналіз доходів Державного бюджету України на 2008 р.

Порівняння окремих статей доходів Державного бюджету 2007 та 2008 рр. дає можливість встановити

Так, порівнюючи загальну суму доходів Державного бюджету на 2007 та 2008 рр., а саме 157 287 046 тис.грн. у 2007 році та 215 359 392,3 тис.грн у 2008 році, можна встановити, що загальний плановий обсяг доходів на 2008 рік у порівнянні з 2007 зріс на 36,92%.

Податкові надходження у 2008 році заплановані на рівні 157 709 312,1 тис.грн. і перевищують аналогічну статтю доходів у 2007 році на 36,71%. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості склали 42 281 815,4 тис.грн. та зросли у порівнянні з 2007 роком на 47,64 %.

Платежі за користування надрами плануються у сумі 1 216 533,6 тис.грн., що на 142,78 % більше, ніж значення відповідної статті доходу Державного бюджету на 2007 рік.

Слід зазначити, деякі показники доходів Державного бюджету України на 2007 та 2008 рр. залишаються незмінними: плата за використання інших природних ресурсів запланована у сумі 1 200 тис.грн., що співпадає з відповідним показником Державного бюджету на 2007 рік.

Доходи від внутрішніх податків на товари та послуги, а також від податок на додану згідно з Державним бюджетом на 2008 рік становлять 99 604 024,7 тис.грн. та 86 069 295,7 тис.грн. і перевищують відповідні показники бюджету попереднього року відповідно на 30,92 % та 32,17 %.

Запланована плата за ліцензії на певні види господарської діяльності у 2008 році у порівнянні з 2007 знизилась з 628 312,4 тис.грн. у 2007 році до 583 914 тис.грн. у 2008, тобто на 7,6%.

Однак заплановані доходи від плати за видачу ліцензій та сертифікатів у бюджеті на 2008 рік перевищують відповідний показник у 2007 році на 22,67% (абсолютні показники доходів від плати за видачу ліцензій та сертифікатів становлять відповідно 95 894 тис.грн. та 78 174 тис.грн.).

Заплановані на 2008 рік обсяги доходів від плати за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності становлять 4 400 тис.грн., що на 33% більше, ніж відповідний показник бюджету на 2007 рік.

Значно зросли заплановані доходи від грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводові (кабельне) мовлення і час мовлення. У Державному бюджеті України на 2008 рік дана стаття доходів становить 19 300 тис.грн., що на 403,13 % більше, ніж у Державному бюджеті України на 2007 рік.

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій у 2008 році у порівнянні з 2007 скоротилась і становить 198 387 тис.грн. або 60%.

Заплановані обсяги плати за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики, згідно з Державним бюджетом України на 2008 рік, становлять 22 731 тис.грн., що перевищує відповідний показник згідно з Державним бюджетом України на 2007 рік на 2%.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції на 2008 рік складають 12 589 540 тис.грн., що, у порівнянні з 8 455 489,3 тис.грн. на 2007 рік, більше на 48,9 %.

Показники ввізного ти вивізного мита у Державному бюджеті України на 2008 рік становлять 12 096 000 тис.грн. та 364 840 тис.грн. (відповідно 150 % та 122 % відповідних показників бюджету попереднього періоду).

Аналіз неподаткових надходжень дозволяє встановити, що у 2008 році за даною статтею планується отримати суму у розмірі 43 961 286,4 тис.грн Аналогічний показник у бюджеті на 2007 рік становив 35 637 877,1 тис.грн. або 81,1% від аналогічного показника бюджету на 2008 рік.

У структурі неподаткових надходжень зросли всі показники, окрім надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів (сума доходу за даною статтею у Державному бюджету України на 2008 рік становить 8 000 тис.грн., що співпадає з відповідним показником бюджету на 2007 рік). Заплановані доходи від власності та підприємницької діяльності у бюджеті на 2008 рік становлять 17 367 624,5 тис. грн. (або 122,89 % від попереднього року), частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, які є у державній власності, становить у загальній структурі доходів 1 659 207 тис.грн. (або 127 % від аналогічного показника попереднього року).

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...