Меню сайта

Аналіз доходів Державного бюджету України на 2008 р.

Заплановані обсяги адміністративних зборів та платежі, доходів від некомерційного та побічного продажу згідно з Державним бюджетом України на 2008 рік складають 1 988 404,4 тис.грн., що на 38,6 % більше, ніж доходи від адміністративних зборів та платежів, передбачених Державним бюджетом України на 2007 рік.

Державне мито та митні збори за бюджетом на 2008 рік складають відповідно 388 240 тис.грн. та 660 000 тис.грн. (або 127,38% та 126,19% відповідних показників Державного бюджету України на попередній рік).

Внаслідок поступового роззброєння Збройних Сил України відбувається поступове зменшення надходжень коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України згідно з законодавством військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи, свідченням чого є показники запланованих доходів від даної статті на 2008 рік у розмірі 606 384,6 тис.грн., що на 47,95 % менше, ніж відповідна стаття доходів Державного бюджету України на 2008 рік.

Обсяги запланованих зборів за послуги, пов’язані з охороною прав на інтелектуальну власність, у бюджету на 2008 рік становлять 10 700 тис.грн., що співпадає з відповідним показником Державного бюджету України на 2007 рік.

У Державному бюджеті України на 2008 рік незмінними залишаються і надходження від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів: вони становлять 150 000 тис.грн.

Додаткові збори на виплату пенсій, передбачені Державним бюджетом України на 2008 рік, складають 6 086 962,4 тис.грн. (у порівняння з відповідною статтею доходу, передбаченою Державним бюджетом України на 2007 рік, дана сума збільшилась на 28 %).

Сплата збору з купівлі-продажу валюти на 2008 рік, згідно з даними Державного бюджету України, знизилась у порівняння з аналогічним показником Державного бюджету України на 2007 рік на 23,58 % (абсолютна величина сплати даного збору становить 1 623 141,6 тис.грн.).

Власні надходження бюджетних установ, а також плата за послуги, що надаються бюджетними установами, заплановані згідно з Державним бюджетом України на 2008 рік у сумі відповідно 12 000 215 тис.грн. та 11 526 764,9 тис.грн. (дані суми перевищують відповідні статті доходу бюджету на 2007 рік відповідно на 21,64 % та 20,89 %).

Значно зросли доходи від операцій з капіталом: абсолютна їх сума запланована на рівні 5 396 744,4 тис.грн., що на 225,17 % більше, ніж аналогічний показник передбачав Державний бюджет України на 2007 рік.

Згідно з Державним бюджетом України на 2008 рік, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву складають 150 000 тис.грн, що співпадає з аналогічним показником Державного бюджету України на 2007 рік.

Обсяги доходів у вигляді офіційних трансфертів, а також доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій зменшились у загальній структурі доходів Державного бюджету України на 2008 рік: вони заплановані у сумі 95 343,7 тис.грн, що на 2,33 % менше, ніж даний показник згідно Державного бюджету України на 2007 рік.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища згідно Державного бюджету України на 2008 рік заплановано у сумі 605 706,6 тис.грн. (або 103,7% відповідного показника, передбаченого Державним бюджетом України на 2007 рік) [2].

Висновки

На основі отриманих у процесі виконання даної курсової роботи даних можна зробити певні висновки.

Бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов’язаних з відокремленням частини з відокремленням частини ВВП у руках держави і використанням його з метою задоволення потреб суспільства й окремих адміністративно-теориторіальних формувань. Сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, що зумовлено його ключовим положенням порівняно з іншими ланками.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...