Меню сайта

Економічна сутність та характеристика податку на додану вартість

- надання послуг з поховання.

До операцій закладів освіти входять:

· послуги закладів освіти, охорони здоров’я, культури;

· продаж лікарських засобів і виробів медичного призначення;

· продаж путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей (крім закладів, розміщених в АР Крим, і продажу путівок нерезидентам);

· послуги з утримання дітей у дошкільних закладах;

· харчування дітей у школах, професійно - технічних училищах і громадян у закладах охорони здоров’я;

· продаж і доставка періодичних видань, друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва;

· продаж учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;

· продаж книжок вітчизняного виробництва;

· оплата вартості фундаментальних досліджень, науково - дослідних робіт, які здійснюють за рахунок Державного бюджету України.

На сьогоднішній день в Україні існують дві ставки ПДВ, за якими оподатковують різні види господарських операцій. Перша ставка, за якою оподатковується більшість операцій, що підлягають оподаткуванню, дорівнює 20%. Існує також друга ставка - 0%. За нульовою ставкою оподатковуються операції:

продаж товарів, що були експортовані (вивезені) підприємством за межі митної території України;

продаж робіт (послуг), призначених для використання та споживання за межами митної території України;

продаж товарів у зонах митного контролю підприємствами роздрібної торгівлі України (продаж лише фізичним особам);

надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів за межами митного контролю України.

Особливістю оподаткування ПДВ є певний часовий розрив (лаг) між моментами виникнення податкового кредиту і податкового зобов'язання, який суттєво проявляється у галузях з уповільненим кругообігом фондів та сезонністю виробництва.

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли в зв’язку з будь - яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду. Розглянемо основні поняття, які використовуються при справляння ПДВ.

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Незважаючи на те, що підприємства є, по суті, транзитною ланкою у механізмі розрахунків за ПДВ, на практиці цей податок із непрямого, тобто, такого, що в завуальованій формі покривається кінцевими споживачами, нерідко перетворюється за впливом на прибуток підприємства

на прямий, коли внаслідок нюансів податкового законодавства мимоволі допускаються його певні порушення, які призводять до того, що цей податок покривається із власних доходів.

Нерідко ПДВ замість позитивної регулюючої функції щодо доходів підприємств здійснює вплив на них за протилежним вектором оскільки при насиченні ринку певними товарами верхній рівень цін на них стабілізується, або й знижується. Відповідно на підприємствах обмежуються отримані реальні доходи, з яких автоматично вилучається встановлена фіксована ставка ПДВ, що зумовлює зниження точки беззбитковості досить часто до рівня ватерлінії або й нижче.

На рис. 1 нами схематично наведено ланцюжок процесу реалізації товарів.

Отже виходячи з даних рис. 1 до бюджету повинно надійти, з огляду на вартість товару, придбаного кінцевим споживачем (3600*20/120) - 600 грн. ця сума, належного до сплати ПДВ, надходить до бюджету на всіх стадіях просування товару по складовим ланцюжку реалізації, тобто: 400+100+100=600 грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...