Меню сайта

Аналіз особливостей фінансування дефіциту державного бюджету в Україні

Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету - це невідповідність лише постійних власних доходів державного бюджету його видатками.

Джерелами покриття дефіциту державного бюджету є державні позики або емісія паперових грошей (Рис. 4

). Бюджетний дефіцит негативно характеризує фінансову діяльність держави. Та ще більшим негативним явищем є відсутність конкретної обґрунтованої політики його покриття.

· Визначальною особливістю фінансування дефіциту державного бюджету в Україні є те, що первинним джерелом його покриття є боргова політика, тобто державний борг, а вторинним - емісія паперових грошей.

Рис. 4. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету

Бюджетний дефіцит в Україні - це вимушений дефіцит. У нашій країні рівень оподаткування настільки високий, що далі підвищувати його практично неможливо. Недостатність доходів державного бюджету головним чином зумовлюється недостатнім обсягом доходів підприємств і громадян. А відтак бюджетний дефіцит походить не з фінансової політики держави у сфері доходів, а з дефіциту фінансових ресурсів у нашому суспільстві.

При виникненні бюджетного дефіциту уряд повинен або додатково друкувати гроші, або позичати в населення. Нагромаджені позичкові суми називаються державним боргом. Більша його частина знаходиться в короткотривалих цінних паперах (векселях державної скарбниці).[15]

Державний борг - загальна сума безумовних боргових зобов‘язань держави щодо отриманих та непогашених на певну дату кредитів (позик), що виникають внаслідок державного запозичення.

Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов‘язань резидентів України щодо отриманих та непогашених на певну дату кредитів (позик), що виникають наслідок запозичення та забезпечені державними гарантіями. [16]

Проаналізуємо детально особливості формування державної боргової політики та державних позик, як основного джерела фінансування дефіциту державного бюджету на основі Внутрішнього та Зовнішнього Державного та Гарантованого боргу.

Аналіз боргової політики як основного джерела дефіциту державного бюджету

1.

Державний внутрішній борг утворюється внаслідок державного внутрішнього запозичення та вступу в силу державних внутрішніх гарантій. Державне внутрішнє запозичення передбачає прийняття зобов’язань перед резидентами України щодо повернення грошових коштів шляхом укладення угод про позику та випуск облігацій внутрішніх державних позик.

Таблиця 3.

Державний та Гарантований державою борг України 2007-2009 рр. (тис. грн.)

2007 р.

2008 р.

2009 р.

31.01.2010

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу

88 744 741,81

189 410 386,82

301 512 736,92

301538747,28

Державний борг

71 294 278,30

130 689 649,38

211 624 191,42

212133243,04

Внутрішній борг

17 806 386,34

44 666 547,59

91 070 076,77

92 193 407,08

Заборгованість перед юридичними особами

9 146 565,67

33 521 860,40

87 631 511,00

88 754 841,50

Заборгованість перед банківськими установами

8 659 820,67

11 144 687,19

3 438 565,77

3 438 565,58

Зовнішній борг

53 487 891,96

86 023 101,79

120 554 114,65

119939835,96

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

12 542 576,19

24 555 996,44

67 764 170,74

67 235 901,56

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

9 778 883,02

13 280 744,66

12 540 707,77

12 466 918,45

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

379,35

555,03

585,37

572,69

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

31 166 053,40

48 185 805,66

40 248 650,77

40 236 443,26

Гарантований державою борг

17 450 463,51

58 720 737,44

89 888 545,50

89 405 504,24

Внутрішній борг

1 000 966,25

2 000 966,25

14 062 842,64

14 058 808,21

Заборгованість перед юридичними особами

1 000 011,60

2 000 011,60

6 366 690,05

6 366 690,05

Заборгованість перед банківськими установами

0,00

0,00

7 695 197,94

7 691 163,51

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

954,65

954,65

954,65

954,65

Зовнішній борг

16 449 497,26

56 719 771,19

75 825 702,86

75 346 696,03

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

3 358 706,54

38 656 390,28

51 432 076,94

51 190 722,03

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

56 065,60

15 332,73

0,00

0,00

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

9 041 016,78

12 985 298,16

5 194 877,82

5 131 578,07

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

4 835 375,00

4 667 041,67

3 993 708,34

5 062 750,02

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...