Меню сайта

Процес контролю за видатками Державного бюджету

казначейство бюджетний фінансовий контроль

Попередній контроль на стадії прийняття зобов’язань. Поточні та перехідні зобов’язання. Реєстрація зобов’язань. Зобов’язання загального характеру, фінансові зобов’язання.

Контроль перед здійсненням платежу. Контроль відповідності видатків бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням.

Казначейство України відповідає за казначейське обслуговування Державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, контролює дотримання Єдиних правил обліку та звітності при виконанні бюджетів, спрямування коштів за цільовим направленням.

Казначейство України здійснює контроль за виконанням бюджету на етапах:

· на етапі прийняття зобов’язань та фінансових зобов’язань;

· на етапі перевірки щодо оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Контроль за державними видатками можна розподілити на дві фази використання коштів:

· попередній контроль здійснюються на стадії прийняття зобов’язань (поточні зобов’язання, перехідні зобов’язання).

· поточний фінансовий контроль на стадії здійснення операцій перед проведенням платежу.

Особливості фінансового контролю, що здійснюється органами Казначейства України полягає в тому, що вони є єдиними виконавцями попереднього контролю та контролю на стадії здійснення платежу при виконанні державного бюджету та місцевих бюджетів і здійснюють цей контроль не вибірково, а тільки на регулярній основі.

Контроль в процесі виконання бюджету за видатками можна розподілити на чотири етапи.

І - етап - Звірка отриманих від головних розпорядників коштів розподілів показників зведених кошторисів, розподілів показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ), розподіл зведених показників надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями згідно мережі та витягу з розпису. Перевірка наданих документів на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильності застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Звірка отриманих від головних розпорядників коштів розподілів показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розподілів показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями згідно мережі та витягу з розпису. Перевірка наданих документів на відповідність даним мережі, показникам річного розпису місцевих бюджетів, обсягам виділених з початку року асигнувань, правильності застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету.

ІІ - етап - Здійснюється перевірка підстав для обліку зобов’язань, а саме: правильність укладання угод (договорів) на відповідність типовим; передбачення необхідних умов та розрахунків; дати та суми договору; наявність звіту про проведену закупівлю (при закупівлі товарів робіт та послуг понад 100.0 тис. грн.) тощо. По фінансовим зобов’язанням перевіряються надані підтвердні документи.

Зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень.

Фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень.

Бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду.

Поточні зобов'язання - тобто ті, які будуть виконані та потребують повної сплати в поточному році.

Перехідні зобов'язання - тобто ті, сплата по яких буде здійснюватися за рахунок асигнувань майбутніх періодів протягом кількох років. Слід мати на увазі, що прийняття великого обсягу перехідних зобов'язань значно погіршує "гнучкість" бюджету, зменшує можливості забезпечення пріоритетних завдань.

Органи Казначейства України не реєструють:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...