Меню сайта

Складання графіків повернення довгострокових кредитів

Сума кредиту зазвичай повертається поступово впродовж його строку. Розрізняють два способи погашення кредиту:

)періодичними внесками;

)«амортизаційне» (поступова виплата рівномірними внесками).

Погашення періодичними внесками. У такий спосіб основну суму кредиту виплачують протягом усього строку кредиту, однак порядок погашення такий, що по закінченні строку від суми кредиту залишається досить значна частка, що підлягає погашенню.

Проценти нараховуються виходячи з величини початкового на поточний рік балансу боргу.

Кредит може бути погашений рівними внесками. Процент виплачується за непогашеною частиною боргу, тому погашення основної суми боргу та процента зменшується в міру того, як спливає строк кредиту. Внески з погашення основної суми не змінюються.

«Амортизаційне» погашення кредиту. У разі такого погашення кредиту основну суму кредиту виплачують поступово протягом строку кредиту. Платежі здійснюють рівними сумами регулярно (як правило, щомісяця, щокварталу або раз на півроку), і вони включають певну частину суми кредиту та процент.

Разом із останнім внеском суму кредиту погашають. Цей принцип використовують при іпотечному кредиті. Багато хто із західних кредитних інвесторів використовує цю схему як базовий графік повернення боргу підприємством-позичальником.

Оскільки сумарні процентні виплати за другою схемою істотно менші, може здатися, що такий графік вигідніший. Насправді ж обидві схеми однакові за суттю взаємовідносин між кредитором і позичальником.

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...