Меню сайта

Аналіз процесу планування показників дохідної і видаткової частини міського бюджету за три роки

коштів від відчуження майна та продажу земельних ділянок - відповідно на 1,2 млн. грн. та 6,5 млн.грн. В порівнянні з 2010 роком надходження коштів від відчуження майна збільшилися на 5,5 млн.грн.

Виконання видаткової частини бюджету міста склало 1239,1 млн. грн., у т.ч. загальний фонд 1128,0 млн. грн. та спеціальний фонд 111,1 млн. грн., або 99,5% відносно уточненого плану, у т.ч. по загальному фонду 98,8 % та спеціальному - 107,5 %. По спеціальному фонду понад бюджетні призначення, що були затверджені міською радою, бюджетними установами проведені витрати за рахунок уточнення протягом року за рахунок власних надходжень.

Порівняно з 2009 роком загальний обсяг видатків звітного року збільшено на 260,3 млн.грн. (26,6 %), з 2010 роком - на 124,2 млн. грн. (11,1 %).

Міський бюджет 2011 року, як і в попередні періоди, мав соціальну спрямованість. На фінансування установ соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров’я (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту) було спрямовано 1033,1 млн. грн. або 83,4 % від загального обсягу бюджету, у т.ч.: по загальному фонду 990,7 млн. грн. або 87,8 % та по спеціальному фонду 42,4 млн. грн. або 38,2 %.

З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків загального фонду бюджету в умовах тимчасового касового розриву в першу чергу на захищені статті (оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) та недопущення кредиторської заборгованості департаментом фінансів міської ради з початку року оформлені документи для отримання безвідсоткових короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 153,1 млн. грн. Отримання зазначених позичок дозволило ліквідувати тимчасові касові розриви, зокрема в літній період, що забезпечило виплату в установлені законодавством терміни належних сум відпускних працівникам бюджетної сфери та своєчасні розрахунки за продукти харчування, медикаменти та енергоносії.

У 2011 році працівникам бюджетної сфери на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 552,1 млн. грн.(, у 2009 році - 426,0 млн. грн., у 2010 - 505,0 млн. грн., тобто збільшено на 126,1 млн.грн. (+ 29,6 %) та 47,1 млн. грн. ( + 9,3 %) відповідно.

У структурі видатків звіту за 2011 рік захищені статті складають 1060,3 млн. грн., або 85,6 % (2009 - 78,8%, 2010 - 84,8%), у тому числі до загального обсягу видатків:

заробітна плата з нарахуваннями - 552,1 млн. грн., або 44,5 %;

медикаменти та перев’язувальні матеріали - 15,9 млн. грн., або 1,3 %;

продукти харчування - 35,9 млн. грн., або 2,9 %;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 102,4 млн. грн., або 8,3 %;

поточні трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) - 28,1 млн. грн., або 2,3 %;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...