Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

Метою діяльності галузей соціальної сфери є створення духовних цінностей, соціально-культурних і побутових послуг.

Сьогодні в Україні в галузях соціальної сфери використається до 30% фондів фінансових ресурсів країни.

Джерелами фінансування соціальної сфери є:

- Державний бюджет;

- місцеві бюджети;

власні доходи установ і організацій соціальної сфери (самофінансування).

Виділення коштів з бюджету на утримання соціальної сфери здійснюється шляхом кошторисно-бюджетного фінансування.

Кошторисно-бюджетне фінансування - це метод безповоротного, безоплатного надання коштів на утримання установ, які перебувають на повнім фінансуванні з бюджету, на основі фінансових планів - кошторисів видатків.

Визначення обсягів фінансування базується на:

1) показниках, які характеризують кількісні параметри діяльності бюджетної установи (оперативно-мережні показники);

2) нормативах видатків з розрахунку на певний кількісний показник.

Оперативно - мережні показники діляться на дві групи:

а) виробничі показники, які характеризують профіль діяльності бюджетної установи (наприклад, кількість студентів у вузі);

б) загальні показники, які технічно характеризують будова бюджетної установи (наприклад, площа приміщень, кубатура й ін.).

Виробничі показники діляться на:

- вихідні показники, які характеризують бюджетна установа на даний період часу;

- похідні, які визначаються по певних нормах (наприклад, кількість учнів і норма граничної наповнюваності класів).

Фінансові відносини в соціальній сфері регулюються економічними нормативами, які відображають можливості держави по задоволенню соціальних потреб відповідно до планів соціального розвитку.

Норматив - це обов'язкова норма, встановлена правовими актами вищих органів державної влади й керування й не підлягає зміні.

Такими нормативами можуть стати розміри бюджетних асигнувань на відповідний показник плану соціального розвитку (або розраховуючи на один жителя, учня, одна установа, наприклад: ставка заробітної плати, розмір стипендії, відрахування в цільові фонди).

Позначені нормативи встановлює Кабінет Міністрів України, як правило, на 5 років.

Фінансова норма - це науково обґрунтований розмір видатків фінансових ресурсів на різні види діяльності установ розраховуючи на відповідну одиницю. Ця форма реалізації економічного нормативу за рахунок бюджетних ресурсів.

Одним з важливих завдань поліпшення використання ресурсів, які виділяються на утримання соціально-культурних установ, є впровадження госпрозрахункових форм фінансування, зокрема, самофінансування.

Склад видатків і основи кошторисного фінансування на соціальну сферу включають:

· Фінансування утворення:

- Загальноосвітні школи;

Школи-інтернати:

Дитячі дошкільні установи;

Професійно-технічні училища (ПТУ);

Установи післядипломного утворення;

· Фінансування охорони здоров'я:

- Медичні установи (поліклініки, лікарні, госпіталі);

Санітарно-епідеміологічна служба;

Інші медичні установи;

· Фінансування культури:

- Театри;

Музеї;

Бібліотеки;

Клуби;

Заповідники;

· Фінансування засобів масової інформації:

- Телебачення й радіомовлення;

Преса, видавництво;

Інші;

· Фінансування фізичної культури й спорту.

Всі бюджетні організації так чи інакше связані з процесом кошторисного фінансування, що охоплює соціально-культурну сферу, науку, керування, армію. Сутність кошторисного фінансування укладається у виділенні бюджетних асигнувань на підставі спеціального розрахункового документа - кошторису. Визначення обсягів фінансування ґрунтується на :

Кошторис - це плановий документ, у якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і поквартальний розподіл.

Види кошторисів:

· Індивідуальна - для кожної бюджетної установи;

· Зведена - по групі однорідних установ (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи й т.п.);

· На централізовані заходи, проведені відповідними органами керування;

· Загальна - обсяги фінансування для окремого органа керування (наприклад, загальний кошторис відділу утворення району включає : зведені кошториси по загальноосвітніх школах, школам-інтернатам, дитячим дошкільним закладам і на централізовані заходи).

Складання кошторису проводиться відповідно до економічної класифікації видатків:

Код А.

Поточні витрати 1000

1. Видатки на товари й послуги, 1100

У т.ч.:

· Оплата праці працівників бюджетних установ 1110

· Нарахування на заробітну плату 1120

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...