Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

· Придбання предметів і матеріалів, з них: 1130

· Медикаменти й перев'язні кошти 1132

· Продукти харчування 1133

· Видатки на відрядження 1140

· Оплата послуг з утримування бюджетних установ, з них:

· Оплата транспортних послуг на утримання власних 1150 транспортних засобів 1151

· Послуги зв'язку 1156

· Оплата комунальних послуг і енергоносіїв, з них 1160

· Оплата теплопостачання 1161

· Оплата водопостачання й водоотведения 1162

· Оплата електроенергії 1163

· Оплата природного газу 1164

· Дослідження й розробки, державні програми 1170

2. Субсидії й поточні трансферні платежі, у т.ч.: 1300

· Трансферти населенню 1340

Б. Капітальні видатки, у т.ч.: 2000

· Придбання основного капіталу 2100

Придбання встаткування й предметів довгострокового користування 2110

· Капітальний ремонт 2130

· Придбання землі й нематеріальних активів 2300

· Капітальні трансферти 2400

У процесі складання кошторису всі видатки можуть розділятися на 2 групи. До першої групи належать видатки на оплату праці, планування яких здійснюється, виходячи зі специфіки окремих галузей соціальної сфери. Інші видатки плануються за стандартною методикою, що виходить із обсягів закупівлі товарів і послуг і діючих цін і тарифів.

Кошторис видатків бюджетних установ

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є основним плановим документом, що визначає розмір, цільовий напрямок і поквартальний поділ бюджетних коштів, які використаються на утримання установи відповідно до бюджетних призначень протягом бюджетного року.

Бюджетне призначення - це повноваження, що дане головному розпорядникові коштів бюджету Законом України про Державний бюджет, Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні й тимчасові обмеження й дозволяє Міністерству фінансів, Державному казначейству й місцевим фінансовим органам надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

Бюджетне асигнування - повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на узяття бюджетного зобов'язання й здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Бюджетне зобов'язання - яке - або здійснене згідно бюджетного асигнування розміщення замовлення, складання договору, придбання товару, послуги або здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду. Бюджетна установа для забезпечення своєї діяльності становить індивідуальний кошторис і план асигнувань по кожній виконаній функції.

Розпорядниками коштів бюджету є керівники установ, яким дане право розпоряджатися затвердженими для них бюджетними коштами відповідно до асигнувань, установленим у кошторисах і планах асигнувань.

По обсязі наданих прав розпорядники бюджетних коштів діляться на головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Головний розпорядник бюджетних коштів:

1) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань і функціями, певними нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

2) розробляє на підставі плану робіт проект кошторису й бюджетних запитів, подає їхньому Міністерству фінансів України або місцевому фінансовому органу;

) одержує бюджетні призначення шляхом їхнього затвердження в законі про Державний бюджет України або рішенні про місцевий бюджет, знайомить у встановленому порядку розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) з відомостями про обсяги асигнувань, забезпечує керування бюджетними асигнуваннями;

) затверджує кошторису розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;

) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, одержувані розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня й одержувачами бюджетних коштів, і витратою ними бюджетних коштів;

) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів, і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

Кошторис видатків становлять згідно з формами, розробленими Міністерством фінансів України для окремих типів установ.

Кошторис складається із трьох частин.

У першій - вказується:

) назва й адреса установи;

) бюджет, з якого здійснюється фінансування;

) зведені видатки по статтях кошторису.

У другій частині - оперативно - мережні показники установи.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...