Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

Кч - кількість годин педагогічного навантаження на тиждень;

Нч - норма педагогічного навантаження вчителі на тиждень (1-4 класи - 20 годин, 5-11 класи - 18 годин);

Доплата за перевірку зошитів установлена для вчителів початкової школи й старших класів по таких предметах: мова й література, математика, іноземна мова. Сума доплати визначається по формулі:

Нт х Кч

Від = ------------- ,

Нч

Де: Від - оплата за перевірку зошитів по всіх предметах;

Нт - норматив оплати за перевірку зошитів по одному предмету.

Додаткові доплати встановлені за класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, досвідченими майстернями й ділянками, ведення позакласної фізкультурної роботи, завідування бібліотекою.

Розрахунок зарплати вчителів здійснюється в спеціальному документі - тарифікаційному списку, у рядках якого відображаються дані по кожному вчителі. У графах показуються основні відомості й розрахунок зарплати:

· утворення, № диплома;

· кваліфікаційна категорія;

· предмет;

· навчальне навантаження на тиждень у розрізі 3 груп класів (1-4, 5-9, 10-11);

· сума оплати педагогічного навантаження й доплати за перевірку зошитів по кожному класі;

· додаткові доплати ( по кожному виді).

Підсумкова графи - загальна сума зарплати за місяць. У тарифікаційному списку підсумки підбиваються по рядку (зарплата кожного вчителя) і графам ( обсяг педагогічного навантаження, зарплата, доплати й сумарна зарплата).

Керівники шкіл одержують зарплату, що складається з 2 частин, - ставки директора або завуча й оплати педагогічної роботи. При цьому для них установлені обмеження - максимальний обсяг їхнього педагогічного навантаження не повинен перевищувати 2/3 від нормативу ( тобто 12 годин).

Основним напрямком витрат по школі є фонд зарплати, що складає з 3 елементів:

· педагогічного персоналу;

· адміністративно-управлінського персоналу;

· обслуговуючого персоналу.

Фонд зарплати вчителів планується в розрізі 3 вищезгаданих систем зарплати. Планування фонду оплати педагогічного навантаження здійснюється на підставі 2 показників:

· кількість педагогічних ставок;

· середньої ставки зарплати.

Педагогічна ставка - це умовна розрахункова ставка, що відповідає нормативу педагогічного навантаження. Кількість педагогічних ставок розраховується по кожній групі класів шляхом загальної кількості годин педагогічного навантаження по даній групі на норматив навантаження. Загальна кількість годин зафіксована в тарифікаційному списку й визначається, виходячи з кількості класів у кожній групі й обсягу годин за планом. Крім того, ураховується розподіл класів на групи по окремих предметах - праця, фізкультура, двох іноземна мова.

Середня ставка зарплати визначається шляхом розподілу суми оплати навчальних годин (з тарифікаційного списку) на кількість педагогічних ставок по даній групі класів.

Розрахунок річного фонду зарплати проводиться в розрізі періодів - за січень- серпень і вересень-грудень. Це пов'язане з тим, що з початком кожного навчального року, як правило, міняється кількість класів у кожній навчальній групі. У січні-серпні кількість педагогічних ставок на 1 січня й на 8 місяців ( у сільських школах на 8,5 місяців). За вересень-грудень кількість педагогічних ставок на 1 вересня множиться на середню ставку зарплати положенням на 1 січня й на 4 (3,5) місяці.

Фонд зарплати на перевірку зошитів планується в розрізі груп класів шляхом множення середньорічної кількості класів у даній групі на середні витрати по перевірці зошитів на один клас. Середні витрати визначаються розподілом суми доплат за перевірку зошитів по тарифікаційному списку на кількість класів на 1 січня.

Додаткові доплати плануються в розрізі кожного виду доплат шляхом множення відповідних показників по встановленому нормативі доплат:

· за класне керівництво - середньорічна чисельність класів, помножена на норматив доплат;

· за керівництво кабінетами - кількість кабінетів на норматив доплат;

· за проведення позакласної фізкультурної роботи - залежно від чисельності класів у школі.

Фонд зарплати адміністративно-управлінського персоналу шкіл складається із зарплати:

· директори;

· заступників;

· організаторів масової роботи;

Кількість місць заступників і організаторів залежить від кількості класів у школі, а ставка зарплати директори і його заступників - від кількості учнів у школі. Планування фонду заробітної плати визначається шляхом множення кількості посад на ставку зарплати.

Фонд зарплати обслуговуючого персоналу планується шляхом множення кількості місць на ставку зарплати. Кількість робочих місць визначається по встановлених нормативах. Наприклад, кількість прибиральниць установлюється по нормативах площі школи на 1 прибиральницю.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...