Меню сайта

Видатки на оборону

Фінансування оборони залежить від прийнятої в державі військової доктрини.

Існують три основні її типи:

1. Повна відмова від військових видатків (Андорра, Монако, Австрія).

2. Створення могутньої військової супердержави (США, Англія, Німеччина, Франція).

3. Фінансування оборони за принципом мінімальної достатності (Україна, Казахстан і т.д.).

Фінансування видатків на оборону в Україні здійснюється на підставі 3-го принципу. Більша частина видатків у нашій країні фінансується з Держбюджету. Місцеві бюджети забезпечують утримування військових комісаріатів.

Видатки на національну оборону включають:

· Утримування Збройних Сил;

· Закупівлю озброєння й військової техніки;

· Капітальне будівництво;

· Науково-дослідні роботи;

· Інші видатки.

Утримування армійських частин здійснюється на підставі кошторису. Основні статті видатків кошторису - це видатки на грошове втримування військовослужбовців і заробітної плати вільнонайманих. Планування цих видатків здійснюється за загальноприйнятою методикою: кількість посад множиться на середній розмір грошового втримування солдата або ставку офіцера. Кількість посад визначається кількістю військових підрозділів (взводів, рот, батальйонів і т.д.). Розмір грошового втримування залежить від двох факторів - посади й військового звання. Крім того, установлюється надбавка за вислугу років. Важливе місць у кошторисі займають видатки на утримання військовослужбовців - харчування, обмундирування, видатки на проведення бойової підготовки (навчання, стрілянини, польоти).

Фінансування на придбання озброєння й військової техніки визначається потребам, пов'язаними з постійною заміною техніки й озброєння у зв'язку із закінченням строків їхньої експлуатації й моральним старінням.

В умовах реформування Збройних сил України при формуванні оборонного бюджету виникають певні труднощі. І тут рятуйте! прийти закордонний досвід.

Відомо, що одним з факторів, що визначає оборонні видатки країни, є рівень військової погрози й безпеки, адже існує чимало політичних, економічних, територіальних і інших державних розбіжностей. Зберігаються й значні запаси ядерного й іншого видів зброї, чимало держав містить численні збройні сили. Існує більша ймовірність затяжних соціально-політичних криз і виникнення гострих конфліктів, які вирішуються лише збройним шляхом. Особливо боротьба з тероризмом. Виходячи із цього, можна зробити висновок про можливості військової погрози для України. Тому необхідно науково обґрунтувати заходи щодо забезпечення військової безпеки на такому рівні, який би, з одного боку, відповідав обороноздатності держави, а із другого, не мав потребу в значних фінансових і матеріальних ресурсах.

Для забезпечення необхідного рівня військової безпеки України потрібно мати певні фінансові ресурси, які повинні враховуватися й визначатися законодавчим шляхом у відповідних оборонних бюджетах.

Зазначене питання неодноразово розглядали у своїх наукових працях такі досвідчені науковці в області військової сфери, як Б. Андресюк, В. Романенко та інші.

Таким чином, обсяг оборонного бюджету визначається рівнем безпеки, залежить від ступеня оснащеності й підготовленості військ і законодавче затверджений у Військовій доктрині держави. На етапах формування оборонного бюджету й визначення видатків на оборону, а також перерозподілу коштів необхідно врахувати рівень військової безпеки, що досягається за рахунок фінансово-економічного стану армії, а також відносин з іншими країнами.

Із цього видно, що стратегічна мета діяльності армії більшою мірою буде направлятися не на підготовку до ведення війни, а на запобігання її. Фінансове забезпечення армії нині залежати від збалансованості всіх складових фінансового механізму й структури військ, які буде зорієнтовані на швидке реагування й стримування ймовірного агресора, ефективне врегулювання розбіжностей на початкових стадіях конфліктів.

Слід зазначити, що оборонний бюджет України - це сукупність економічних відносин щодо розподілу й перерозподілу державних коштів, пов'язаних з формуванням цільових фінансових ресурсів і їхнім подальшим використанням на потреби військ. Зрозуміло, що існування нашої армії цілком залежить від обсягів її фінансування".

Військово-економічну й нормативно-правову основу формування оборонного бюджету України представляють закони України; укази Президента України; постанови Верховної Ради й Кабінету Міністрів України з питань оборони; накази й вказівки міністерств економіки й фінансів України про порядок і строки складання проектів державного бюджету; накази, директиви й вказівки Міністерства оборони України по фінансово-економічних питаннях; штати, які визначають склад, організаційну структуру, чисельність особового складу й кількість основної зброї й військової техніки; норми витрати коштів і матеріальних коштів, ціни й тарифи за наданими платними послугами; плани бойової й гуманітарної підготовки; господарської, навчальної, наукової й виробничої діяльності військ; забезпеченість військ майном і матеріалами; аналіз витрати коштів за поточний і минулий роки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...