Меню сайта

Видатки на оборону

Джерело: складене по розрахунками Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

Звичайно, за останні роки в Україні впроваджений ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансування армії з переходом на контрактну основу комплектування. Так, у державному бюджеті на 2006 рік частка оборонного бюджету хоча й затверджена на равне 2005 року в розмірі 1,35 % від запланованого ВВП, але в грошовому вираженні збільшилася на 16 %, тобто на Й млрд грн і становить 6,95 млрд грн. Разом з тим, таке підвищення розміру оборонного бюджету не може виправити стан справ і вирішити проблеми військових. Відомо, що оборонний бюджет на 2005 і 2006 року становить 83 % і 76 % відповідно від мінімальної потреби військ (7,1 і 9,1 млрд. грн.). Помітимо, що фінансування втримування особового складу й інших потреб залишилося на рівні минулих років. Це негативно впливає на рівень матеріального забезпечення, інтенсивність бойової підготовки й реалізацію военно- технічних програм.

Необхідно помітити, що сучасна боєздатність військ досягається краще за рахунок свідомості військових, чим завдяки матеріальній зацікавленості й соціальній захищеності. Хоча грошове забезпечення солдата-контрактника першого року служби останнім часом збільшене до 320 грн., проте, відсутність будь-яких перспектив на посилення соціального захисту не збільшує кількості бажаючих служити в армії й бути при цьому постійно готовим до ризику. Як позитивний факт відзначимо, що в травні 2007 року уряд нарешті - те значно підвищило зарплату військовослужбовцем. Відомо, що основним джерелом формування оборонного бюджету є ВВП, тому при нинішньому його обсязі очікувати росту фінансових ресурсів на потреби армії не доводиться. Обсяг ВВП на 2005 рік склав 434,0 млрд. грн. і на 2006 рік 514 млрд. грн. і відповідно виділення коштів військовим визначають рівень оборонного бюджету й обмежують виконання завдання збройними силами.

Як раніше відзначалося, в 2000 році Президент України поставив завдання звернути увагу на фінансове забезпечення армії. Цього ж року був прийнятий Закон України "Про Збройні сили України", що передбачає виділення коштів не менше як 3 % від ВВП. На жаль, вимоги закону дотепер залишаються на папері. Розбіжності в поглядах на Державну програму реформування збройних сил виникають ще й через те, що немає належного зв'язку між Урядом України й керівництвом армії, який би забезпечив погодженість формування й визначення обсягу оборонного бюджету відповідно до структури й завданням збройних сил. Для рішення цих питань, на наш погляд, необхідно провести дослідження й уточнити завдання армії під час її реформування, а також напрямків збільшення обсягу оборонного бюджету.

Зрозуміло, що підйом рівня життя населення опосередковано впливає на обсяг оборонного бюджету. Крім того, кошти, які надходять у державний бюджет від нарахувань і відрахувань із заробітної плати, збільшують його дохідну частину, що за певних умов може сприяти збільшенню асигнувань на оборону.

Необхідність підйому життєвого рівня населення не останній фактор, що впливає на обсяг державного бюджету й зрештою на рівень оборонного бюджету.

Особливої ваги при визначенні асигнувань на оборону, на наш погляд, здобувають міжнародні відносини. За впровадженням сучасного озброєння Україна повинна стежити постійно й при любыых змінах у світі, агресивними діями щодо її, негайно й адекватно реагувати на їхнім збільшенням або зменшенням видатків на оборону.

На сучасному етапі реформування армії обсяг оборонного бюджету також визначається прискоренням науково-технічного прогресу, а саме дійсною революцією в модернізації військової техніки й удосконаленні озброєння й коштів збройної боротьби. Разом з тим обмеженість оборонного бюджету не дає можливості підвищувати боєздатність військ відповідно до вимог сучасного науково-технічного прогресу й потреб по защитрубежей країни.

Особливо це позначається сьогодні, у період перебудови й розвитку Збройних сил України. Вплив науково-технічного прогресу (НТП) на обсяг оборонних видатків, на нашу думку, має велике значення, оскільки видатки на бойову підготовку й матеріально-технічне забезпечення військ є надійним грошовим мірилом бойового стану армії. Відомо, що жодна країна у світі, що цінує життя свого солдата, на бойовій підготовці не заощаджує.

Фінансування видатків на впровадження у військах досягнень НТП є найактуальнейшей проблемою для української армії. Світова практика свідчить, що у випадку відсутності щорічної заміни 4-5 % парку озброєння, збройні сили будуть деградувати. Для України цей показник безпеки вкрай важливий, оскільки мізерні обсяги закупівлі військової техніки й озброєнь не відповідають дійсним потребам.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...