Меню сайта

Видатки на оборону

Поки що фінансово-економічні обмеження не дають можливості Україні забезпечувати якісну бойову підготовку й необхідну характеристику озброєнь, оскільки структура й чисельність армії базується переважно на пострадянських стереотипах.

Вибір складних сучасних систем зброї й військової техніки здійснюється по перспективних планах відповідно до прогнозних показників розвитку Збройних сил України. Тому ще на етапі розробки цих планів стає можливим здійснення впливу на ефективне використання оборонних ресурсів, включення фінансування цих заходів в оборонний бюджет. Крім того, у процес формування оборонного бюджету необхідно впроваджувати наукові методи, із застосуванням і обов'язковим дотриманням прогнозних показників, а взагалі потрібно переходити від річного до довгострокового фінансового планування.

За роки незалежності процес формування й виконання оборонного бюджету випробував значних змін. Вони були викликані спішною необхідністю, насамперед змінами в чинному законодавстві, прагненням до постійного вдосконалення й відповідності вимогам світових стандартів.

На наш погляд, важливим кроком у розвитку формування оборонного бюджету України стало впровадження програмного, цільового підходу в бюджетному процесі України, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 29 квітня 2002 року, а також впровадження бюджетних паспортів. Цією постановою визначена завдання щодо застосування принципів середньострокового планування при формуванні державного бюджету й створення передумов для програмно-цільового планування.

Відомо, що сьогодні в Україні, з огляду на досвід Франції, Німеччини, Фінляндії й інших країн, відбувається перехід до системи складання оборонного бюджету по програмно-цільових методах, які включають такі етапи: процес стратегічного планування (визначається потреба в коштах на основі аналізу); формування програм і їхнє фінансове узгодження; затвердження оборонного бюджету.

Відповідно до міжнародних стандартів і закордонній практиці планування бюджету за програмно-цільовим методом - це система прийняття рішень щодо розробки, аналізу, впровадження програм і розподілу ресурсів, а також оцінки результатів виконання бюджету. Це дасть можливість цілком відмовитися від функціонально-ресурсного методу складання оборонного бюджету, успадкованого від колишнього Радянського Союзу.

Дані, на основі яких визначають потреби військ у коштах на плановий період, не тільки є базою для фінансового планування, вони є підставою для майбутньої витрати коштів.

Таким чином, оборонний бюджет не можна розробляти без стратегічного планування, без розуміння суті військової стратегії. При визначенні обсягу видатків на утримання й експлуатацію озброєнь необхідно враховувати всі можливі варіанти забезпечення обороноздатності, з урахуванням економічних можливостей і фактору первинності озброєння й військової техніки.

На сучасному етапі реформування армії необхідно переглянути систему оборонного планування з урахуванням завдань і функцій Збройних сил України, остаточно визначити структуру й чисельність військ. Для цього необхідно створити спеціальну комісію, яка б ретельно займалася питаннями реформування військ і активізувала й підбивала підсумки за кожним етапом, про які б доповідала особисто Президентові України,

З метою впорядкування всіх питань, пов'язаних з організацією оборонного планування, в Україні потрібно розробити й подати для прийняття Верховною Радою закон «Про оборонне планування».

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...