Меню сайта

Пенсійний фонд

Протягом останніх 40 років показники співвідношення кількості населення пенсійного й працездатного віку погіршилися (з 0,227 - в1959р., до 0,405 - в 1997 р , і в перспективі до 0,561 - 2026р.). На сьогодні в Україні налічується близько 14,5 млн. пенсіонерів, у т.ч. 2 млн. інвалідів.

У цілому їхня частка в загальній кількості населення досягає 20%. До 1992 р. середня пенсія за віком в 1,7 рази перевищувала мінімальну зарплату, що відповідало прожитковому мінімуму населення.

На сьогодні середня пенсія становить 30-40% від прожиткового мінімуму.

Для забезпечення виконання Закону України «Про пенсійне забезпечення» в 1992 р. був створений Пенсійний фонд України як самостійна фінансова структура.

Кошти фонду не входять у Державний бюджет і не можуть бути використані на інші мети, крім виплати пенсій і допомоги.

Правовий відносини в сфері пенсійного страхування базуються на конституції України й регулюються:

· Кодексом законів про працю України;

· Законом України «Про пенсійне забезпечення» з 5.11.91року № 1788-ХП;

· Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з 28.02.1991 року № 796-ХІІ;

· Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 року (400/97-ВР);

· Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплатою пенсій» з 31.08.1998 року й інших законодавчих актів.

Завдання пенсійного фонду

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

· забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно законам України;

· збір і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення й виплати допомоги;

· розширене відтворення коштів пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування;

· участь у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів і інших категорій населення в страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії;

· організація міжнародного співробітництва в сфері пенсійного забезпечення;

· контроль за своєчасним надходженням страхових внесків у цей фонд;

· контроль за правильною витратою коштів фонду;

· участь у підготовці пропозицій для державних програм соціального розвитку;

· участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи пенсійного забезпечення й прядка підвищення розміру пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і т.п.

Джерела надходжень у Пенсійний фонд

Бюджет фонду формується за рахунок:

· податків на обов'язкове державне пенсійне страхування;

· коштів Державного бюджету на виплату окремих видів пенсій;

· відрахувань органами місцевого бюджету відсотків від суми фіксованого податку (10%), від суми коштів отриманих від продажу спеціальних торгових патентів (17%);

· перерахувань відділеннями Державного казначейства України 42% від суми єдиного податку, 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку;

· суми відсотків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;

· додаткових і спеціальних податків;

· добровільних внесків підприємств, організацій, населення;

· інших надходжень.

Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є податок на обов'язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є:

1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їхнього об'єднання, бюджетні, суспільні та інші установи й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які використають працю найманих робітників.

2. Філії, відділення підприємств, які не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...