Меню сайта

Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

Фонд соціального страхування через тимчасову втрату працездатності здійснює керування загальнодержавним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням передбачає:

· матеріальне забезпечення громадян у зв'язку із втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом родини), вагітності й пологів, догляду за малолітньою дитиною;

· часткову компенсацію витрат, пов'язаних з народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів його родини;

· надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування із-за тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим їм органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.

Правові відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням базуються на Конституції України й регулюються:

· Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР);

· Кодексом законів про працю в Україні;

· Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ;

· Законом України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” від 11.02.2001 р. №2213-ІІІ.

Ціль створення фонду - забезпечення надходжень і акумуляція збору на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленим народженням і похованням, і інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення й соціальних послуг, види яких передбачені законом, надання й контроль за цільовим використанням коштів.

Кошти фонду направляються на виплату застрахованим особам допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю й родами, народженням дитини й доглядом за дитиною до досягнення їм трирічного віку, а також на поховання.

Фонд ставиться до цільових позабюджетних страхових фондів.

Зазначений фонд є самостійною некомерційною самокерованою організацією.

лютого 2001 року Верховною Радою був прийнятий Закон «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного страхування» (№ 2213-ІІІ). Цей Закон визначив сучасний порядок стягнення й використання збору у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленим народженням і похованням.

Джерела надходжень до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

До джерел надходжень до Фонду соціального страхування через тимчасову втрату працездатності належать:

· страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;

· благодійні внески підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;

· асигнування з Державного бюджету України;

· прибуток, отриманий від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;

· нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів і інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників і посадових осіб.

Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням, зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, певних Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету Україні або спеціалізованому банку, що обслуговує фонди по окремих видах страхування.

Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утвориться резерв страхових коштів у сумі, необхідної для фінансування всіх видів матеріального забезпечення розраховуючи на місяць. У випадку невикористання коштів фонду цього року вони переходять на наступний фінансовий рік.

Всі юридичні й фізичні особи, які вносять відрахування в цей фонд, зобов'язані реєструватися як страхувальники за місцем свого перебування у відділеннях Фонду.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...