Меню сайта

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

· фінансування витрат на утримання й забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду і її робочих органів, керування Фондом;

· створення резерву коштів Фонду;

· утримування інформаційно-обчислювальних центрів, поліграфічної бази Фонду;

· створення гуртожитків і тимчасового житла для осіб без певного місця проживання;

· та інше.

На місцевому рівні основними напрямками використання Фонду є:

· професійна орієнтація населення, професійне навчання вивільнюваних працівників і безробітних, сприяння їхньому працевлаштуванню;

· виплата допомоги по безробіттю, матеріальній допомозі по безробіттю;

· надання безпроцентної позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;

· виплата допомоги на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що перебувало на його втримуванні;

· дотація роботодавцеві на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

· організація додаткових робочих місць в областях народного господарства;

· інші витрати, пов'язані із соціальним захистом прав громадян держави на роботу.

Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться в першочерговому порядку.

З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду виходить резерв коштів Фонду, що не можуть перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю з розрахунку на місяць (на 2002 рік цей резерв установлюється з розрахунку на15 календарних днів відповідно до закону від 17.01.2002).

Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України.

Роботодавці й застраховані особи платять страхові внески один раз на місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці. У випадку недостачі в роботодавців коштів на виплату заробітної плати й сплату страхових внесків у повному обсязі, нарахування їх на заробітну плату й перерахування страхових внесків до Фонду проводиться в пропорційних сумах.

Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік.

Структуру суб'єктів, об'єктів і розміри страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття представлений у Додатку 14.

Роботодавець відповідає за несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків у виконавчій дирекції Фонду за місцем перебування, несвоєчасність сплати й неповну сплату страхових внесків, у тому числі тих, які платять застраховані особи через рахунки роботодавців в обсязі донарахованих сум внесків (недоїмки), штрафів і пені.

Штраф накладається в розмірі схованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески, а у випадку повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.

Пеня обчислюється виходячи з 120% дисконтної ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня й штраф стягуються в дохід Фонду зі страхувальника в безперечному порядку.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...