Меню сайта

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

· фінансування витрат на утримання й забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду і її робочих органів, керування Фондом;

· створення резерву коштів Фонду;

· утримування інформаційно-обчислювальних центрів, поліграфічної бази Фонду;

· створення гуртожитків і тимчасового житла для осіб без певного місця проживання;

· та інше.

На місцевому рівні основними напрямками використання Фонду є:

· професійна орієнтація населення, професійне навчання вивільнюваних працівників і безробітних, сприяння їхньому працевлаштуванню;

· виплата допомоги по безробіттю, матеріальній допомозі по безробіттю;

· надання безпроцентної позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;

· виплата допомоги на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що перебувало на його втримуванні;

· дотація роботодавцеві на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

· організація додаткових робочих місць в областях народного господарства;

· інші витрати, пов'язані із соціальним захистом прав громадян держави на роботу.

Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться в першочерговому порядку.

З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду виходить резерв коштів Фонду, що не можуть перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю з розрахунку на місяць (на 2002 рік цей резерв установлюється з розрахунку на15 календарних днів відповідно до закону від 17.01.2002).

Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України.

Роботодавці й застраховані особи платять страхові внески один раз на місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці. У випадку недостачі в роботодавців коштів на виплату заробітної плати й сплату страхових внесків у повному обсязі, нарахування їх на заробітну плату й перерахування страхових внесків до Фонду проводиться в пропорційних сумах.

Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік.

Структуру суб'єктів, об'єктів і розміри страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття представлений у Додатку 14.

Роботодавець відповідає за несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків у виконавчій дирекції Фонду за місцем перебування, несвоєчасність сплати й неповну сплату страхових внесків, у тому числі тих, які платять застраховані особи через рахунки роботодавців в обсязі донарахованих сум внесків (недоїмки), штрафів і пені.

Штраф накладається в розмірі схованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески, а у випадку повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.

Пеня обчислюється виходячи з 120% дисконтної ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня й штраф стягуються в дохід Фонду зі страхувальника в безперечному порядку.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...