Меню сайта

Фонд соціального страхованияот нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях

Страхування від нещасних випадків і професійних захворювань є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист по охороні життя й здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

Завданням страхування від нещасного випадку є:

· проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших випадків погрози здоров'ю застрахованими, викликаними умовами роботи;

· відновлення здоров'я й працездатності, потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

· відшкодування матеріального й морального збитку застрахованим і членам їхніх родин.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків) некомерційна самокеруюча організація. Керування Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об'єднаннями профспілок і роботодавців, які мають статус всеукраїнських (від кожної сторони по 15 чоловік).

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду виступають керування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення, які є юридичними особами.

Діяльність Фонду регулюється:

· Основами законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/986Р);

· Кодексом законів про працю України (322-08);

· Законом України "Про охорону праці" (2694-12);

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях, які послужили причиною втрати працездатності" (1105-14).

Джерела надходжень до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить збір і акумуляцію страхових внесків, має автономну, незалежну систему фінансування.

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:

· Внесків роботодавців:

o для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва;

o для бюджетних установ і організацій - з асигнувань, виділених на їхнє втримування й забезпечення;

· капіталізованих платежів, які надійшли від випадків ліквідації страхувальників;

· прибутку, отриманої від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

· кошти, отримані від стягнення відповідно законодавству штрафів і пені з підприємств, а також штрафів і пені із працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів по охороні праці;

· добровільних внесків і інших надходжень, одержання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасних випадків.

Кошти Фонду включаються до складу Державного бюджету, використаються винятково по їхньому прямому призначенню й зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, певних Кабінетом Міністрів України, або спеціального банку, що обслуговує фонди соціального страхування.

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесене підприємство, знижки на нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності, неналежний стан охорони праці) або надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності й неналежний стан охорони праці).

Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видам робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, установлюються Законом.

Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати:

фінансування заходів, спрямованих на рішення завдань Фонду;

резерви коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування;

покриття витрат Фонду, пов'язаних зі здійсненням соціального страхування від нещасних випадків.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

· для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на оплату основної й додаткової заробітної плати та інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються відповідно Закону України "Про оплату праці", підмети оподаткуванню із громадян;

· для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Розрахунок розміру страхового внеску для будь-якого підприємства ведеться Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ і організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...