Меню сайта

Світова фінансова криза:сутність та причини виникнення

Світова фінансова криза 2007-2009 рр. виявилася найбільш руйнівним явищем, яке негативно вплинуло на розвиток міжнародної фінансової системи в період глобалізації. Ця криза набула статусу глобальної, оскільки вона розпочалася в одній країні (США), поступово поширюючись на інші країни, регіони, континенти, врешті та на весь світовий простір. За даними інформаційного агентства Блумберг (Bloomberg), фінансова криза впродовж 2007-2008 рр. завдала збитків акціонерам банків на суму понад 690 млрд. доларів США [4, с. 13]. Для порівняння: загальний обсяг втрат у банківському секторі в усьому світі під час кризи на початку 1990-х років становив 200 млрд. доларів США. Нинішня криза характеризується також падінням загальної вартості світового національного багатства: з 107 трлн. до 50 трлн.доларів США [27].

З огляду на “спопеляючий” та руйнівний характер, фінансову кризу 2007-2009 рр. багато хто називає кризою довіри, оскільки вона загострила проблему створення нових надійних низько ризикових інструментів фінансового інвестування, появу яких досі вважали неможливою. На нашу думку, доречніше було б визначити кризу 2007-2009 рр. як першу кризу глобалізації, адже вона охопила всю міжнародну фінансову систему та сприяла знищенню багатьох потужних інвестиційних інститутів через падіння біржових курсів на світових фондових ринках.

Кризу 2007-2009 розглянемо поетапно[26]:

І етап (із липня 2007 р. до серпня 2008 р.) - період загострення кризових явищ на іпотечному ринку США, який супроводжувався банкрутством багатьох фінансових установ, зростанням інфляції, обвалом фондових ринків;

ІІ етап - криза ліквідності банківських та небанківських інвестиційних інститутів. Уже з ІІ та ІІІ кварталів 2008 р. багато фінансових установ почали відчувати гострий дефіцит позичкових коштів;

ІІІ етап - кредитний колапс. Унаслідок неспроможності банків адекватно оцінювати фінансові ризики та системні загрози збільшилися психологічні ризики на тлі втрати довіри до регуляторів фінансових ринків.

Таким чином, надмірна доларизація світової економіки, високі ціни на енергоносії, загальне загострення ситуації на світових фінансово-кредитних та фондових ринках, крах кількох всесвітньо відомих найпотужніших інвестиційних банків та втрата віри в надійність банківських та інших фінансових установ призвели б до повного обвалу світових фінансових ринків, якби не трильйонні вливання урядів країн в економіки США та ЄС.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...