Меню сайта

Зарубіжний досвід розвитку місцевих бюджетів

- оптимальність співвідношення розмірів місцевих податків і зборів і якості послуг, які надаються місцевими органами влади;

високий рівень рентабельності та низький рівень адміністративно-управлінських витрат;

розумний розподіл податкового тягаря між фізичними та юридичними особами - платниками податків;

можливість коригування обсягу податкових надходжень залежно від зміни рівня витрат;

право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки податків у межах чинного законодавства.

При вдосконаленні системи місцевих податків і зборів профспілки наполягають на тому, аби взяти за основу загальноприйняту в світі ідеологію оподаткування: закріплювати за регіоном лише ті податки і збори, на формування податкової бази яких можуть впливати органи місцевого самоврядування і які фактично забезпечують стійкі, стабільні джерела доходів місцевих бюджетів. [28]

У більшості країн з розвинутою економікою податок з доходів громадян включається до місцевих бюджетів та переважає прогресивна шкала прибуткового оподаткування. Випадок коли громадяни платять однаковий відсоток податку з доходу, є скоріше вийнятком, така шкала застосовується до прикладу в Естонії, де податок дорівнює 26% від доходу. Ставки оподаткування доходів громадян у Європі відображено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Ставки податків на доходи фізичних осіб у зарубіжних країнах

Країни

Мінім, %

Максим, %

Неопод. сума, дол.США/рік

Німеччина

15

42

9963

Франція

0

53,25

9275

Канада

17

29

н\д

Швеція

30

57

11500

Данія

н\д

58,5

7377

Норвегія

21

34,7

н\д

Іспанія

12

32

4780

Великобританія

10

40

н\д

Італія

18

45

1490

Кіпр

-

40

13860

Польща

19

24

н\д

Чехія

15

30

н\д

Австрія

21

50

4732

Греція

15

40

1300

Люксембург

8

38

12675

Фінляндія

13

36

14950

Португалія

12

40

2125 та 10147 (якщо доходи тільки від пенсії)

Звичайно ж, у розвинутих країнах доходи найбільш низькооплачуваних категорій громадян зовсім не підлягають оподаткуванню. Таких, за наявними даними у Франції близько 38% населення, а для інших передбачено прогресивну шкалу залежно від одержуваного річного доходу.[11]

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...