Меню сайта

Особливості соціально-економічного стану Закарпатської області

Закарпаття є одним із наймальовничіших куточків України, розташоване на південно-західних схилах і передгір'ях Українських Карпат.

Область розміщена на південному заході України. Вона межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією, а також з Львівською та Івано-Франківською областями країни. Таке положення надає їй низку геоекономічних переваг у зовнішньо-економічній діяльності. За територіально-адміністративним устроєм Закарпаття поділяється на 13 районів, 11 міст, з них 5 обласного значення, 19 селищ міського типу, 307 сільських рад. В області 609 населених пунктів, з яких 193 мають статус гірських. Географічне положення та природні фактори області виступають її конкурентними перевагами.

Характерною особливістю населення області є багатонаціональність. На території області проживають представники понад 100 національностей і народностей. Переважну більшість (80,5%) становлять українці, вагому частку займають угорці, румуни, росіяни, словаки, цигани. Закарпаття є не лише багатоетнічним, але й поліконфесійним регіоном. Освітній рівень населення досить високий. Його забезпечує розгалужена мережа вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх закладів. На початок 2006/2007 навчального року у 19 вищих навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації навчалося 27,1 тис. студентів, у тому числі у 5 недержавних - 1,5 тисячі. У зазначеному періоді до вищих навчальних закладів вступили 9,7 тис. осіб. На 10,0 тис. осіб населення області припадало 217 студентів, що є нижчим від середнього показника в Україні.

У 2006 році мережу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації в області розширено до п’яти одиниць. Відкрито географічний факультет та нові спеціальності в Ужгородському національному університеті - "географія", "землевпорядкування", "туризм" та "фізика ядра", в Закарпатському державному університеті - "банківська справа", "програмування для автоматизованих систем" та "міжнародний бізнес". У 2006/2007 навчальних роках функціонувало 712 загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 5 недержавних, в яких навчалось 178,2 тис. учнів, 506 постійних дошкільних навчальних закладів на 25,9 тис. місць. У них виховувалось 25,2 тис. дітей, що складає 30,6% від загального числа дітей дошкільного віку. У міських поселеннях кількість дітей у дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць є вищою, ніж у сільських і становила 116 дітей, тоді як у сільській місцевості - 88. У 20 професійно-технічних навчальних закладах навчалось близько 10 тис. учнів.

Мережа закладів охорони здоров’я в основному забезпечує доступність всіх верств населення до отримання медичних послуг. У 2007 році в галузі охорони здоров’я налічувалось 69 лікарняних закладів, 306 амбулаторно-поліклінічних та 171 - жіночих консультацій та дитячих поліклінік. В той же час, забезпеченість населення (на 10000 осіб) лікарями усіх спеціальностей та середнім медичним персоналом є нижчою, ніж в середньому по Україні і складала відповідно 42,1 та 104,1 осіб проти 47,9 та 106,2 по Україні.

Закарпатська область має широку мережу закладів культури і мистецтва, яка налічує 5 професійних театрів, 6 концертних організацій, 488 установ клубного типу, 520 бібліотек, 8 державних і 84 громадських музеїв, меморіальні будинки-музеї А. Коцки та Ф. Манайла, 2 мистецькі училища, Ужгородські заочні факультети Донецької Державної музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва та Київського національного університету культури і мистецтв та 62 дитячі музичні та художні школи. Комплексною програмою збереження та використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області охоплено понад 2 тис. пам’яток національного та місцевого значення. Серед них - пам’ятки архітектури національного значення "Невицький замок", "Ужгородський замок", "Чинадіївський замок", "Хустський замок", інші та дерев’яні церкви - Введення Пресвятої Богородиці в с. Розтока Міжгірського району та Святого Миколи в с. Колодне Тячівського району та інші.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...