Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Решта надходжень, як і в минулих роках, припала на міжбюджетні трансферти на виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень та утримання об’єктів спільного користування, та склала суму в 175 884,1 тис. грн., що на 36 172,3 тис. грн. більше ніж торік, або становило 125,9% до 2006 року. Питома вага даного виду надходжень склала 7,5% усіх надходжень загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області.

Характеризуючи стан надходження трансфертів в поточному 2008 році, згідно звітних даних станом на 1 жовтня зазначеного року, слід відмітити, що вказані надходження отримані в сумі 1 585 105,4 тис. грн., що на 387 308,7 тис.грн. більше ніж на аналогічну дату 2007 року. Їх частка в усіх надходженнях загального фонду досліджуваних бюджетів становить 66,3%. Виконання річного плану даного показника склало 78%.

Левову частку, а саме 70,2%, в даного виду надходженнях зайняли дотації, які в поточному році надійшли в сумі 1 113 239,8 тис. грн., що на 85 457,3 тис. грн. більше аналогічного періоду торік. Виконання плану по даному виду надходжень склало 79,6%. Субвенції ж склали частку в 29,8% та надійшли в сумі 471 865,5 тис. грн., що на 99 773,7 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2007 року. Решту надходжень загального фонду досліджуваних бюджетів склали міжбюджетні трансферти на виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень та утримання об’єктів спільного користування, які склали суму в 210 339,9 тис. грн., яка на 71 409,9 тис. грн. більша ніж аналогічний показник станом на 1 жовтня 2007 року.

Підсумовуючи вище проаналізовану інформацію можна зробити висновок, що область є високо дотаційною. Вона сильно залежить від надходжень фінансових ресурсів з державного бюджету. Причиною цьому є слабо розвинута промисловість, сільське господарство, відсутність потужного виробництва.

Узагальнюючи вищевикладений аналіз слід зазначити, що виконання загальних планових показників загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів в період 2004-2007 років становило від 95,2% до 99,6%.

Невиконання планових показників у відповідних звітних періодах відбувалося з багатьох причин одними з яких є, наприклад, виконання в 2004 році статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", що зумовило вилучення до Державного бюджету 17 432,7 тис. грн. з подальшим перерахуванням їх до доходів загального фонду місцевих бюджетів у вигляді додаткової дотації, в тому ж році по деяких платежах з об’єктивних причин знизились надходження, а саме - по податку з доходів фізичних осіб, у зв’язку із зменшенням ставки оподаткування до 13%. Зменшились також надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності у зв’язку з переходом частини таких підприємств на спрощену систему оподаткування.

В 2005 році головними причинам невиконання є зміни нормативів відрахувань до місцевих бюджетів єдиного та фіксованого податків з 100 % до відповідно 43 % та 67,5 % ( в містах Хусті та Чопі), а також зменшення бази оподаткування та скорочення чисельності працюючих (в Великоберезнянському районі).

Не значними причинами не досягнення планових показників в 2006 році, коли виконання склало 99,6 %, що є найвищим показником протягом досліджуваного періоду, стали ряд причин серед яких зменшення надходжень по фіксованому сільськогосподарському податку, яке пояснюється зменшенням площі сільськогосподарських угідь, наданих в користування товаровиробникам, в тому числі на умовах оренди, зменшення надходжень по єдиному податку в зв’язку з переходом платників суб’єктів господарювання на загальну систему оподаткування, по державному миту - зменшенням кількості громадян, які звертаються в органи реєстрації громадянського стану.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...