Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Решта надходжень, як і в минулих роках, припала на міжбюджетні трансферти на виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень та утримання об’єктів спільного користування, та склала суму в 175 884,1 тис. грн., що на 36 172,3 тис. грн. більше ніж торік, або становило 125,9% до 2006 року. Питома вага даного виду надходжень склала 7,5% усіх надходжень загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області.

Характеризуючи стан надходження трансфертів в поточному 2008 році, згідно звітних даних станом на 1 жовтня зазначеного року, слід відмітити, що вказані надходження отримані в сумі 1 585 105,4 тис. грн., що на 387 308,7 тис.грн. більше ніж на аналогічну дату 2007 року. Їх частка в усіх надходженнях загального фонду досліджуваних бюджетів становить 66,3%. Виконання річного плану даного показника склало 78%.

Левову частку, а саме 70,2%, в даного виду надходженнях зайняли дотації, які в поточному році надійшли в сумі 1 113 239,8 тис. грн., що на 85 457,3 тис. грн. більше аналогічного періоду торік. Виконання плану по даному виду надходжень склало 79,6%. Субвенції ж склали частку в 29,8% та надійшли в сумі 471 865,5 тис. грн., що на 99 773,7 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2007 року. Решту надходжень загального фонду досліджуваних бюджетів склали міжбюджетні трансферти на виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень та утримання об’єктів спільного користування, які склали суму в 210 339,9 тис. грн., яка на 71 409,9 тис. грн. більша ніж аналогічний показник станом на 1 жовтня 2007 року.

Підсумовуючи вище проаналізовану інформацію можна зробити висновок, що область є високо дотаційною. Вона сильно залежить від надходжень фінансових ресурсів з державного бюджету. Причиною цьому є слабо розвинута промисловість, сільське господарство, відсутність потужного виробництва.

Узагальнюючи вищевикладений аналіз слід зазначити, що виконання загальних планових показників загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів в період 2004-2007 років становило від 95,2% до 99,6%.

Невиконання планових показників у відповідних звітних періодах відбувалося з багатьох причин одними з яких є, наприклад, виконання в 2004 році статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", що зумовило вилучення до Державного бюджету 17 432,7 тис. грн. з подальшим перерахуванням їх до доходів загального фонду місцевих бюджетів у вигляді додаткової дотації, в тому ж році по деяких платежах з об’єктивних причин знизились надходження, а саме - по податку з доходів фізичних осіб, у зв’язку із зменшенням ставки оподаткування до 13%. Зменшились також надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності у зв’язку з переходом частини таких підприємств на спрощену систему оподаткування.

В 2005 році головними причинам невиконання є зміни нормативів відрахувань до місцевих бюджетів єдиного та фіксованого податків з 100 % до відповідно 43 % та 67,5 % ( в містах Хусті та Чопі), а також зменшення бази оподаткування та скорочення чисельності працюючих (в Великоберезнянському районі).

Не значними причинами не досягнення планових показників в 2006 році, коли виконання склало 99,6 %, що є найвищим показником протягом досліджуваного періоду, стали ряд причин серед яких зменшення надходжень по фіксованому сільськогосподарському податку, яке пояснюється зменшенням площі сільськогосподарських угідь, наданих в користування товаровиробникам, в тому числі на умовах оренди, зменшення надходжень по єдиному податку в зв’язку з переходом платників суб’єктів господарювання на загальну систему оподаткування, по державному миту - зменшенням кількості громадян, які звертаються в органи реєстрації громадянського стану.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...