Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Щодо всіх інших, не зазначених, надходжень то вони в сукупності зайняли 6,1% неподаткових надходжень загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів. Сума вказаних надходжень склала 453,3 тис. грн., що становить 99,9% до планових показників (додаток В).

Аналізуючи 2006 рік, слід відмітити, що сума надходжень відносно попереднього періоду збільшилася на 1 413,3 тис. грн. і склала 8 807,8 тис. грн., або 119,1% до неподаткових надходжень 2005 року. Але не дивлячись на збільшення суми надходжень план був виконаний лише на 58,9%. Найбільшу питому вагу, як і в попередньому році склали адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу. Їх частка склала 82,7% всіх неподаткових надходжень загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області. В абсолютному вираженні вони надійшли в сумі 7 285,1 тис. грн., що на 882,3 тис. грн. більше ніж в 2006 році.

Незважаючи на значне збільшення суми надходжень, виконання планового показнику склало лише 96,8%. Найбільшу питому вагу в зазначеному виді надходжень зайняло державне мито, яке склало 47,2%. Надходження даного виду склали 3 437,9 тис. грн., що на 395,8 тис. грн. менше ніж в минулому періоді. План по даних надходженнях виконано на 95,5%.

Друге місце по величині займаної частки у всіх неподаткових надходженнях загального фонду досліджуваних бюджетів зайняли надходження від штрафів та фінансових санкцій. Їх частка склала 6,9%. Даний вид надходжень в цьому році надійшов у сумі 606,8 тис. грн., що більше від аналогічного показника попереднього року на 246,2 тис. грн., або становив 168,3% відносно до 2005 року. Незважаючи на значний ріст надходжень даного виду, плановий показник був виконаний лише на 46,7%.

Найменшу частину неподаткових надходжень зайняли доходи від власності та підприємницької діяльності. Їх частка склала 3,8%, або 335,2 тис. грн Даний показник на 157,8 тис. грн. більший ніж в 2005 році, або склав 189% відносно попереднього бюджетного року.

Всі інші надходження загалом становили 6,6% всіх неподаткових надходжень та надійшли в сумі 580,7 тис. грн., що на 127,4 тис. грн. більше ніж торік, але план був виконаний лише на 9,9%.

Проводячи характеристику 2007 року, слід відмітити, що тенденція до збільшення суми неподаткових надходжень була збережена, так вони склали 12 293,3 тис. грн., що на 3 485,5 тис. грн. більше ніж в 2006 році, або становили 139,6% до вказаного періоду. Щодо виконання плану по даних видах надходжень, необхідно зазначити, що він був перевиконаний, вперше за досліджуваний період, і склав 108,1%.

Найбільшу питому вагу в неподаткових надходженнях загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів, аналогічно до проаналізованих періодів, зайняли надходження від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та побічного продажу, які в даному році склали 8 958,5 тис. грн, що на 1 673,4 тис. грн. більше ніж аналогічний показник 2006 року, або становили 123% до вказаного року. Найбільшу частку з даного виду надходжень склало державне мито, яке в аналізованому році зайняло 47,6%. Сума надходжень по ньому в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 827,4 тис. грн. і склала 4 265,3 тис. грн., або 124% до 2006 року.

На відміну від усіх попередніх досліджуваних періодів в 2007 році другим за значущістю видом неподаткових надходжень стали доходи від власності та підприємницької діяльності. В наведеному році вони зайняли 17,8% всіх неподаткових надходжень загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів. Сума їх надходжень склала 2 186 тис. грн., що на 1 850,8 тис.грн. більше ніж в 2006 році, або становила 652% до вказаного періоду.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...