Меню сайта

Вимоги охорони праці на ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ”

Осіб, які ухиляються від проходження медогляду, притягувати до відповідальності, не допускати до роботи.

Виконувати заходи по посиленню пожежної безпеки на підприємстві, забезпечити цехи і дільниці відповідними протипожежним приладдям, інвентарем, інструкціями і правилами пожежної безпеки.

Забезпечити дотримання посадовими особами і службовцями вимог охорони праці, технологічної дисципліни, графіків ППР, безперебійної роботи вентиляції. Не допускати роботи на несправному обладнанні.

Проводити щоквартальний аналіз захворюваності працівників ПрАТ, приймати заходи по усуненню причин захворюваності.

Виділяти кошти на забезпечення медпункту необхідними медикаментами, обладнанням.

Провадити оплату рахунків медичних закладів з переліком ліків, які були використані при лікуванні прооперованих працівників, та тих, хто переніс інсульт та інфаркт по спільному рішенню адміністрації і ПК ПрАТ. Для визначення суми компенсації залучати фельдшера заводу.

Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників заводу та їх дітей профкому закупати путівки в санаторіях та базах відпочинку та розподіляти їх зідно Інструкції соцстраху.

Обов’язки працівника - виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Щодо виникнення пожежі, то на підприємстві створено план аварійного виходу на випадок пожежі та затверджений головним інженером.

Промисловий (виробничий) травматизм пов'язаний з характером виробництва, знаряддями праці і організацією методів її охорони. Ушкодження можуть бути заподіяні інструментами, машинами, оброблювальним матеріалом (металом, породою, що обвалилася, вугіллям, камінням і т. ін.), транспортом тощо.

Для зображення чіткої картини виробничого травматизму на ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» побудуємо таблицю коливань травматизму на підприємстві за останні три роки (табл.6.1) .

Таблиця 6.1 - Дані виробничого травматизму на виробництві за останні три роки

№ п/п

Показники

Всього

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1.

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

681

622

597

2.

Число потерпілих з втратою працездатністю, осіб а) з тимчасовою втратою працездатності, осіб; б) з повною втратою працездатності; в) із смертельним наслідком

1 - -

- - -

- - -

3.

Втрати від виробничого травматизму, людино-днів

81

-

-

4.

Втрати від нещасних випадків, тис.грн.

0,581

-

-

5.

Втрати підприємства на охорону праці, тис.грн. а) доцільні витрати; б) недоцільні витрати.

1288,4 -

1536,7

1243,4

6.

Коефіцієнт частоти нещасних випадків в розрахунку на одного працівника

0,001

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...