Меню сайта

Вимоги охорони праці на ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ”

Згідно даних таблиці можемо зробити висновки, що протягом останніх двох років травматизм на підприємстві відсутній, що говорить про ефективне використання коштів на охорону праці.

На заводі переважна кількість працівників працює зі шкідливими умовами праці. Це, наприклад, такі професії працівників, як робітники формувального цеху, електрогазозварник, оператор механізованого складу цементу, коваль ручного ковання, машиніст автомобіля та ін. Цим працівникам надається додаткова відпустка, встановлюються доплати до заробітної плати за роботу в шкідливих умовах праці, а також їм у дні фактичної роботи встановлюється безкоштовна видача молока.

Загальна класифікація витрат коштів по ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ” на охорону праці наведено у Додатку Т.

На сьогоднішній день в умовах значного рівня розвитку науки і техніки на підприємствах майже в кожному відділі здійснюються процеси автоматизації та комп’ютеризації. Таким процесам все частіше піддаються і відділи бухгалтерії, обираючи комп’ютеризовану систему бухгалтерського обліку. За таких умов робота бухгалтера тісно пов’язується з використанням комп’ютера та комп’ютерної техніки.

Виходячи з цього, робоче місце бухгалтера повинно забезпечувати наступне:

належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків;

оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря);

належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

а також враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:

наявність шуму та вібрації;

м'яке рентгенівське випромінювання;

електромагнітне випромінювання;

ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;

електростатичне поле між екраном і бухгалтером;

наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації.

У своїй роботі з комп’ютером та при обладнанні робочого місця бухгалтер повинен керуватись Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, державними стандартами, нормами та санітарними правилами щодо охорони праці. Дані документи визначають наступні особливості охорони праці бухгалтера.

Приміщення для роботи з ПК повинно відповідати кількості працюючих та розміщуваному в них комплекту технічних засобів.

Загальний час роботи з комп’ютером не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня.

Отже, розглянувши законодавство про охорону праці, державні санітарні правила роботи з ЕОМ, норми та інструкції, було вивчено особливості охорони праці бухгалтера, робота якого пов’язана з використанням комп’ютера та комп’ютерної техніки.

Для прикладу характеристики умов праці на робочому місці розглянемо один із робочих приміщень - це об’єднаний формувально-бетонний цех №1 (ОФБЦ-1), загальна площа якого 6256 кв.м, умови праці в даному та в аналогічних приміщеннях зображено в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Карта умов праці на робочому місці

№ п/п

Назва фактору одиниця вимірювання

Рівень фактору

норматив

реально

1.

Мікроклімат в приміщенні (на ділянці): а) відносна вологість,%; б)температура, ◦С; в)швидкість руху повітря, м/с.

40-60 22-24 Од

78 23,3 -

2.

Запиленість повітря, м²/м

4

6

3.

Шум дБА

70

92

4.

Змінність

Трьох-, двох- змінна з нічною зміною

двозмінна

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...