Меню сайта

Заходи цивільного захисту на підприємстві

Оперативні інформація про НС, що надійшла від начальників цехів і дільниць в Упрвлання заводу залізобетонних шпал передається в Департамент безпеки у галузі, Міністерства Інфраструктури України, через засоби факсимільного зв’язку (далі - телефон, факс):

В неробочий час, у вихідні та святкові дні - відповідальним по заводу або черговим охоронцем голові правління заводу на телефон 4-30-62 або 8-067-306-05-82, головному інженер на телефон 3-02-71 або 8-067-394-50-66; у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 9-тої години підтверджується рапортом відповідального або охоронце, який чергував у зміну, коли трапилась НС. Про НС Голова правління або головний інженер до 9-тої години інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75); у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 10-тої години підтверджується листом за підписом керівника;

У робочий час - начальника цехів і дільниць інформувати голову правління на телефон 2-01, 2-10, головного інженера на телефон 2-03, 2-11, відділ охорони праці на телефон 2-66. Голова правління або головний інженер не пізніше 2-х годин з моменту виникнення НС інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75) в залежності від виду НС

Інформація надається за формами передбаченими Положенням про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України, порядком розлідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Терміни надання інформації начальників цехів і дільниць в Управління заводу залізобетонних шпал та керівництвом заводу Міністерству Інфраструктури України

Про катастрофу, аварії та серйозні інциденти в роботі надати інформацію в Управління заводу не пізніше 2-х годин після виникнення, голова правління або головний інженер - не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про інциденти та порушення - негайно голова правління або головний інженер не пізніше 6-ти годин після події в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про транспортній події - негайно, голова правління або головний інженер - щоденно станом на 08.00 годин за попередню добу.

Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху залізничного транспорту на термін більше 3-х годин - негайно після отримання інформації про випадок, голова правління або головний інженер - не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про пожежі та випадки загорянь начальники цехів і дільниць - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, але не пізніше трьох годин після її виникнення в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про дорожньо-трнспортні пригоди з автомобільним траспортом заводу, в яких хоча б одна особа загинула або травмована (з урахуванням загиблих) 3 і більше осіб,начальник транспортної дільниці - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, але не пізніше трьох годин після пригоди в Департамент безпеки у галузі

Про всі інші випадки ДТП на заводі начальники цехів і дільниць - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, після отримання інформації про подію, але не пізніше двох годин після складання акту в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...