Меню сайта

Заходи цивільного захисту на підприємстві

Оперативні інформація про НС, що надійшла від начальників цехів і дільниць в Упрвлання заводу залізобетонних шпал передається в Департамент безпеки у галузі, Міністерства Інфраструктури України, через засоби факсимільного зв’язку (далі - телефон, факс):

В неробочий час, у вихідні та святкові дні - відповідальним по заводу або черговим охоронцем голові правління заводу на телефон 4-30-62 або 8-067-306-05-82, головному інженер на телефон 3-02-71 або 8-067-394-50-66; у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 9-тої години підтверджується рапортом відповідального або охоронце, який чергував у зміну, коли трапилась НС. Про НС Голова правління або головний інженер до 9-тої години інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75); у перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформації до 10-тої години підтверджується листом за підписом керівника;

У робочий час - начальника цехів і дільниць інформувати голову правління на телефон 2-01, 2-10, головного інженера на телефон 2-03, 2-11, відділ охорони праці на телефон 2-66. Голова правління або головний інженер не пізніше 2-х годин з моменту виникнення НС інформують оперативного чергового Міністерства Інфраструктури України по номеру 044-351-40-48, Департамент безпеки у галузі за номером 461-54-65, головне правління охорони та організації праці (ЦТЗБ) на телефон /факс 465-30-75 (5-30-75) в залежності від виду НС

Інформація надається за формами передбаченими Положенням про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України, порядком розлідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Терміни надання інформації начальників цехів і дільниць в Управління заводу залізобетонних шпал та керівництвом заводу Міністерству Інфраструктури України

Про катастрофу, аварії та серйозні інциденти в роботі надати інформацію в Управління заводу не пізніше 2-х годин після виникнення, голова правління або головний інженер - не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про інциденти та порушення - негайно голова правління або головний інженер не пізніше 6-ти годин після події в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про транспортній події - негайно, голова правління або головний інженер - щоденно станом на 08.00 годин за попередню добу.

Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху залізничного транспорту на термін більше 3-х годин - негайно після отримання інформації про випадок, голова правління або головний інженер - не пізніше 3-х годин після виникнення НС Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про пожежі та випадки загорянь начальники цехів і дільниць - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, але не пізніше трьох годин після її виникнення в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Про дорожньо-трнспортні пригоди з автомобільним траспортом заводу, в яких хоча б одна особа загинула або травмована (з урахуванням загиблих) 3 і більше осіб,начальник транспортної дільниці - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, але не пізніше трьох годин після пригоди в Департамент безпеки у галузі

Про всі інші випадки ДТП на заводі начальники цехів і дільниць - негайно, голова правління або головний інженер - негайно, після отримання інформації про подію, але не пізніше двох годин після складання акту в Департамент безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...