Меню сайта

Заходи цивільного захисту на підприємстві

При оголошенні штормового попередження по всі території України - оперативну інформацію про стан функціювання об’єктів підприємств надавати кожну годину з моменту оголошення попередження, голова правління або головний інженер заводу подає інформацію кожні три години до Департаменту безпеки у галузі, і оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України

Термін надання інформації в Департамент безпеки у галузі природного характеру:

Про геологічні НС (зсуви, обвали, осідання), метеорологічні НС, гідрологічні морські та прісноводні НС - негайно після отриманні інформації про події.

Про розливи нафти або нафтопродуктів об’ємом понад 1куб.м та про інші екологічні лиха - негайно після отриманні інформації про події.

Термін надання інформації в Департамент безпеки у галузі та оперативному черговому Міністерства Інфраструктури України соціально-політичного характеру:

Про акти несанкціонованого втручання в діяльність заводу, терористичні акти - негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.

Про нещасні випадки із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків на підприємстві, випадків природної смерті - негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.

Про випадки зникнення працівників під час виконання ним трудових обов’язків на підприємстві - негайно після отримання інформації, але не пізніше шести годин після випадку.

Про надзвичайну ситуацію з вищами посадовими особами держави та народними депутатами, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок транспортних подій - негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після випадку.

Відповідним органом виконавчої влади безпосередньо від голови правління чи головного інженера надається наступна інформація про надзвичайні події:

МНС (відповідальному органу в місті) - за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 101

МВС (відповідальному органу в місті) - за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 102

СБУ (відповідальному органу в місті) - за п.п.4.2.; 4.3.; 4.4; 4.6; 4.7. на телефон 4-10-67

Відповідальним органам на місцях Держгірпромнагляду (телефон 9-31-96), Генеральної прокуратури (телефон транспортної прокуратури 4-23-16), Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань (телефон 9-23-58, 4-14-71) Санітарно-епідеміологічної служби (9-23-56).

Загалом підприємство піклується про своїх працівників, забезпечує належний цивільний захист згідно всіх встановлених вимог.

ВИСНОВКИ

ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ” є одним з державних найкрупніших і ефективних підприємств у своїй галузі на півночі України з виготовлення залізобетонних шпал України. Завод займається виготовленням широкого асортименту продукції. На підприємстві виготовляють не лише шпали як основний вид продукції, а й допоміжну, яка користується широким попитом у населенні міста та області. Вся пропонована продукція відповідає Госту, супроводжується сертифікатами відповідності і якості. Виготовлення такого асортименту продукції на підприємстві сприяє його вигідне місце розташування, адже ст. Коростень Південно-Західної залізниці поєднує в собі 5 шляхів, що сполучають загалом Українські залізницю, та закордон.

За період проходження практики було вивчено діяльність ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», а саме я виконала наступну роботу:

ознайомилась з історією заводу структурою та управлінням;

вивчала процес виготовлення продукції;

ознайомилася з організаційною структурою, завданнями та функціями відділу кадрів;

провела аналіз трудових ресурсів та персоналу підприємства;

виконувала роботу у відділі охорони праці на підприємстві;

допомагала у складанні плану основних заходів з підготовки цивільного захисту на наступний рік;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...