Меню сайта

Аналіз ліквідності балансу

Ми бачимо, що ситуація дещо покращилася і на кінець звітного періоду недотримується перше співвідношення.

Порівняння першої і другої груп активів (найліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються) з першими двома групами пасивів (найтерміновішими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами) показує поточну ліквідність, тобто платоспроможність або неплатоспроможність підприємства в найближчий до моменту проведення аналізу час. В нашому випадку на початок і на кінець звітного періоду підприємство неплатоспроможне.

Порівняння третьої групи активів і пасивів (активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов'язаннями) показує перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності підприємства. В нашому випадку на початок періоду прогноз платоспроможності негативний, на кінець звітного періоду ситуація покращилася.

Структура АКТИВУ на початок звітного періоду

Структура АКТИВУ на кінець звітного періоду

A1. Найліквідніші активи

A3. Активи, що повільно реалізуються

А2. Активи, що швидко реалізуються

А4. Активи, що важко реалізуються

Рисунок 2.2 Структура активів ВАТ „Миколаївська теплоелектроцентраль"

Структура ПАСИВУ на початок звітного періоду

Структура ПАСИВУ на кінець звітного періоду

П1. Найтерміновіші зобов'язання

П3. Довгострокові пасиви

П2. Короткострокові пасиви

П4. Постійні пасиви

Рисунок 2.3 Структура пасивів ВАТ „Миколаївська теплоелектроцентраль"

Для зручності проведення аналізу ліквідності балансу й оформлення його результатів складається таблиця аналізу ліквідності балансу за наведеною нижче схемою (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Аналіз ліквідності балансу (баланс ліквідності) ВАТ „Миколаївська теплоелектроцентраль"

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Модифікація

На початок року

На кінець року

1.Найбільш ліквідні активи

662

2118

1. Негайні пасиви

33084

36068

-33950

-35406

2.Активи, що швидко реалізуються

22857

14726

2. Короткострокові пасиви

8426

5015

9711

14431

3.Активи, що реалізуються повільно

1986

3708

3. Довгострокові пасиви

3469

3469

239

-1722

4. Складно- реалізовані активи

25973

25500

4. Постійні пасиви

6499

1500

24000

19474

Баланс

51478

46052

Баланс

51478

46052

0

-3223

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...