Меню сайта

Аналіз ліквідності на основі основних показників

Розрахуємо поточну ліквідність, яка свідчить про платоспроможності (+) або неплатоспроможності (-) аналізованого підприємства:

ПЛ = (А1 +А2) - (П1 + П2) 2.9

Поточн.Л на початок звітного періоду = (662+22857) - (33084+8426) = 23519-41510=-17991

Поточн.Л на кінець звітного періоду = (2118+14726) - (36068+5015) = 16844-41083=-24239

Розраховані показники мають негативний знак на протязі усього періоду, що свідчить в цілому про неплатоспроможність підприємства. Для підвищення міри платоспроможності бракує швидкості оборотності дебіторської заборгованості, яка при швидшому перетворенні на грошові кошти могла б збільшити агрегат А1 до величини, що перевищує агрегат П1.

Розрахунок перспективної ліквідності як прогнозною платоспроможності розрахуємо на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів:

Персп.Л = A3 - ПЗ (2.10)

Персп.Л на початок звітного періоду = 1986 - 3469=-1483

Персп.Л на кінець звітного періоду = 3708 - 3469=239

Тільки на кінець звітного періоду показники перспективної ліквідності є позитивними за рахунок відсутності довгострокових зобов'язань. Можна зробити висновок тому, що активи по мірі ліквідності не співпадають з мірою терміновості погашення зобов'язань.

Для аналізу міри ліквідності активів необхідно розрахувати питому вагу кожного активного агрегату в загальному об'ємі активів на підприємстві.

Розрахуємо питому вагу А1 в загальній сумі активів за даними таблиця. 2.1:

А1 пит. вага. = А1 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.11)

А1 пит. вага на поч. звіт. періоду = 662/ 51478 х 100 = 1,28%.

А1 пит. вага на кін. звіт. періоду = 2118/ 46052 х 100 = 4,59%.

Якщо на початок звітного періоду питома вага грошових коштів в активі балансу складав 1,28 %, то на кінець періоду спостерігається незначне збільшення цього показника до 4,59%, але цього як і раніше не досить для того, щоб погасити свої найбільш термінові зобов'язання самими ліквідними активами.

А2 пит. вага. = А2 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.12)

А2 пит. вага на поч. звіт. періоду = 22857/ 51478 х 100 = 44,4%.

А2 пит. вага на кін. звіт. періоду = 14726/ 46052 х 100 = 32,0%.

По агрегату А2 cпостерігається наступне: на початок звітного періоду доля дебіторській заборгованості складає 44,4 % в активі балансу, на кінець звітного періоду сталося її зниження до 32,0 %.

А3 пит. вага. = А3 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.13)

А3 пит. вага на поч. звіт. періоду = 1986/ 51478 х 100 = 3,9%.

А3 пит. вага на кін. звіт. періоду = 3708/ 46052 х 100 = 8,1%.

Якщо порівнювати питомі ваги агрегатів А1, А2 і А3, то явно є видимим значний пріоритет агрегатів А1 і А2, тобто найбільш ліквідних і активів, що швидко реалізовуються.

А4 пит. вага. = А4 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.14)

А4 пит. вага на поч. звіт. періоду = 25973/51478 х 100 = 50,5%.

А4 пит. вага на кін. звіт. періоду = 25500/46052 х 100 = 55,4%.

Тут спостерігається невелике збільшення на кінець звітного періоду. В цілому ж питома вага цього агрегату в сумі активів висока. Це сприяє виконанню четвертого порівняння і утворенню власних оборотних коштів.

Дані переконливо показують, що найбільш питому вагу активів організації займають активи А4.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...