Меню сайта

Аналіз ліквідності на основі основних показників

Розрахуємо поточну ліквідність, яка свідчить про платоспроможності (+) або неплатоспроможності (-) аналізованого підприємства:

ПЛ = (А1 +А2) - (П1 + П2) 2.9

Поточн.Л на початок звітного періоду = (662+22857) - (33084+8426) = 23519-41510=-17991

Поточн.Л на кінець звітного періоду = (2118+14726) - (36068+5015) = 16844-41083=-24239

Розраховані показники мають негативний знак на протязі усього періоду, що свідчить в цілому про неплатоспроможність підприємства. Для підвищення міри платоспроможності бракує швидкості оборотності дебіторської заборгованості, яка при швидшому перетворенні на грошові кошти могла б збільшити агрегат А1 до величини, що перевищує агрегат П1.

Розрахунок перспективної ліквідності як прогнозною платоспроможності розрахуємо на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів:

Персп.Л = A3 - ПЗ (2.10)

Персп.Л на початок звітного періоду = 1986 - 3469=-1483

Персп.Л на кінець звітного періоду = 3708 - 3469=239

Тільки на кінець звітного періоду показники перспективної ліквідності є позитивними за рахунок відсутності довгострокових зобов'язань. Можна зробити висновок тому, що активи по мірі ліквідності не співпадають з мірою терміновості погашення зобов'язань.

Для аналізу міри ліквідності активів необхідно розрахувати питому вагу кожного активного агрегату в загальному об'ємі активів на підприємстві.

Розрахуємо питому вагу А1 в загальній сумі активів за даними таблиця. 2.1:

А1 пит. вага. = А1 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.11)

А1 пит. вага на поч. звіт. періоду = 662/ 51478 х 100 = 1,28%.

А1 пит. вага на кін. звіт. періоду = 2118/ 46052 х 100 = 4,59%.

Якщо на початок звітного періоду питома вага грошових коштів в активі балансу складав 1,28 %, то на кінець періоду спостерігається незначне збільшення цього показника до 4,59%, але цього як і раніше не досить для того, щоб погасити свої найбільш термінові зобов'язання самими ліквідними активами.

А2 пит. вага. = А2 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.12)

А2 пит. вага на поч. звіт. періоду = 22857/ 51478 х 100 = 44,4%.

А2 пит. вага на кін. звіт. періоду = 14726/ 46052 х 100 = 32,0%.

По агрегату А2 cпостерігається наступне: на початок звітного періоду доля дебіторській заборгованості складає 44,4 % в активі балансу, на кінець звітного періоду сталося її зниження до 32,0 %.

А3 пит. вага. = А3 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.13)

А3 пит. вага на поч. звіт. періоду = 1986/ 51478 х 100 = 3,9%.

А3 пит. вага на кін. звіт. періоду = 3708/ 46052 х 100 = 8,1%.

Якщо порівнювати питомі ваги агрегатів А1, А2 і А3, то явно є видимим значний пріоритет агрегатів А1 і А2, тобто найбільш ліквідних і активів, що швидко реалізовуються.

А4 пит. вага. = А4 / (А1 + А2 + А3 + А4) X 100 %. (2.14)

А4 пит. вага на поч. звіт. періоду = 25973/51478 х 100 = 50,5%.

А4 пит. вага на кін. звіт. періоду = 25500/46052 х 100 = 55,4%.

Тут спостерігається невелике збільшення на кінець звітного періоду. В цілому ж питома вага цього агрегату в сумі активів висока. Це сприяє виконанню четвертого порівняння і утворенню власних оборотних коштів.

Дані переконливо показують, що найбільш питому вагу активів організації займають активи А4.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...