Меню сайта

Аналіз ліквідності на основі основних показників

Розрахований коефіцієнт характеризує прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасних розрахунків з дебіторами. Цей показник відбиває очікувану платоспроможність на період, рівний середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Нормальним для цього коефіцієнта рахують значення 0,7-0,8. Розглядаючи даний коефіцієнт в динаміці, можна спостерігати наступні зміни: на початок звітного періоду коефіцієнт був нижчий за норму - 0,57, на кінець звітного періоду ще знизився до 0,41. Це характеризує очікувану ліквідність упродовж аналізованого періоду як не достатню. Найбільшу долю в чисельнику цього показника складає дебіторська заборгованість, і тому від того, наскільки своєчасно буде погашена дебіторська заборгованість, залежить платоспроможність цього підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу.

Ка.л. = А1 / (П1 + П2) (2.18)

Розрахуємо коефіцієнт абсолютної ліквідності в динаміці на цьому підприємстві на підставі даних аналітичного балансу (див. таблицю 2.1).

Кт.л. на початок звітного періоду = 662 / (33084+8426) = 662/41510=0,016

Кт.л. на кінець звітного періоду = 2118 / (36068+5015) = 2118/41083=0,052

Нормальним для цього коефіцієнта вважають значення 0,1-0,2.

Аналіз цього коефіцієнта в динаміці показує, що у підприємства недостатньо грошових коштів, для того, щоб найближчим часом погасити свої короткострокові зобов'язання.

Отримані коефіцієнти ліквідності зведемо в таблицю (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Коефіцієнти ліквідності

Показники ліквідності

Формула розрахунку

Значення показника

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,54; Кінець звітного періоду=0,50

2. Коефіцієнт термінової ліквідності

(А1 + А2) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,57; Кінець звітного періоду=0,41

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1/ (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,016; Кінець звітного періоду=0,052

Загальний аналіз коефіцієнтів ліквідності на початок і кінець звітного

Періоду показує, що структура активів даного підприємства створює недостатню міру ліквідності активів для досягнення рекомендованих показників для трьох коефіцієнтів в таблиці. 2.2.

Слід домагатися прискорення оборотності активів, що відносяться до агрегату А3. Це в першу чергу відноситься до підвищення оборотності запасів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...