Меню сайта

Аналіз ліквідності на основі основних показників

Розрахований коефіцієнт характеризує прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасних розрахунків з дебіторами. Цей показник відбиває очікувану платоспроможність на період, рівний середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Нормальним для цього коефіцієнта рахують значення 0,7-0,8. Розглядаючи даний коефіцієнт в динаміці, можна спостерігати наступні зміни: на початок звітного періоду коефіцієнт був нижчий за норму - 0,57, на кінець звітного періоду ще знизився до 0,41. Це характеризує очікувану ліквідність упродовж аналізованого періоду як не достатню. Найбільшу долю в чисельнику цього показника складає дебіторська заборгованість, і тому від того, наскільки своєчасно буде погашена дебіторська заборгованість, залежить платоспроможність цього підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу.

Ка.л. = А1 / (П1 + П2) (2.18)

Розрахуємо коефіцієнт абсолютної ліквідності в динаміці на цьому підприємстві на підставі даних аналітичного балансу (див. таблицю 2.1).

Кт.л. на початок звітного періоду = 662 / (33084+8426) = 662/41510=0,016

Кт.л. на кінець звітного періоду = 2118 / (36068+5015) = 2118/41083=0,052

Нормальним для цього коефіцієнта вважають значення 0,1-0,2.

Аналіз цього коефіцієнта в динаміці показує, що у підприємства недостатньо грошових коштів, для того, щоб найближчим часом погасити свої короткострокові зобов'язання.

Отримані коефіцієнти ліквідності зведемо в таблицю (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Коефіцієнти ліквідності

Показники ліквідності

Формула розрахунку

Значення показника

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,54; Кінець звітного періоду=0,50

2. Коефіцієнт термінової ліквідності

(А1 + А2) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,57; Кінець звітного періоду=0,41

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1/ (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,016; Кінець звітного періоду=0,052

Загальний аналіз коефіцієнтів ліквідності на початок і кінець звітного

Періоду показує, що структура активів даного підприємства створює недостатню міру ліквідності активів для досягнення рекомендованих показників для трьох коефіцієнтів в таблиці. 2.2.

Слід домагатися прискорення оборотності активів, що відносяться до агрегату А3. Це в першу чергу відноситься до підвищення оборотності запасів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...