Меню сайта

Аналіз ліквідності на основі основних показників

Розрахований коефіцієнт характеризує прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасних розрахунків з дебіторами. Цей показник відбиває очікувану платоспроможність на період, рівний середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Нормальним для цього коефіцієнта рахують значення 0,7-0,8. Розглядаючи даний коефіцієнт в динаміці, можна спостерігати наступні зміни: на початок звітного періоду коефіцієнт був нижчий за норму - 0,57, на кінець звітного періоду ще знизився до 0,41. Це характеризує очікувану ліквідність упродовж аналізованого періоду як не достатню. Найбільшу долю в чисельнику цього показника складає дебіторська заборгованість, і тому від того, наскільки своєчасно буде погашена дебіторська заборгованість, залежить платоспроможність цього підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу.

Ка.л. = А1 / (П1 + П2) (2.18)

Розрахуємо коефіцієнт абсолютної ліквідності в динаміці на цьому підприємстві на підставі даних аналітичного балансу (див. таблицю 2.1).

Кт.л. на початок звітного періоду = 662 / (33084+8426) = 662/41510=0,016

Кт.л. на кінець звітного періоду = 2118 / (36068+5015) = 2118/41083=0,052

Нормальним для цього коефіцієнта вважають значення 0,1-0,2.

Аналіз цього коефіцієнта в динаміці показує, що у підприємства недостатньо грошових коштів, для того, щоб найближчим часом погасити свої короткострокові зобов'язання.

Отримані коефіцієнти ліквідності зведемо в таблицю (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Коефіцієнти ліквідності

Показники ліквідності

Формула розрахунку

Значення показника

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,54; Кінець звітного періоду=0,50

2. Коефіцієнт термінової ліквідності

(А1 + А2) / (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,57; Кінець звітного періоду=0,41

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1/ (П1 + П2)

Початок звітного періоду=0,016; Кінець звітного періоду=0,052

Загальний аналіз коефіцієнтів ліквідності на початок і кінець звітного

Періоду показує, що структура активів даного підприємства створює недостатню міру ліквідності активів для досягнення рекомендованих показників для трьох коефіцієнтів в таблиці. 2.2.

Слід домагатися прискорення оборотності активів, що відносяться до агрегату А3. Це в першу чергу відноситься до підвищення оборотності запасів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...