Меню сайта

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Важливим елементом сучасного фінансового ринку є банкострахування (bancassurance). Концепція банківського страхування - bancassurance полягає в інтеграції банків і страхових компаній з метою отримання синергетичного ефекту від координації продажів, поєднання страхових і банківських продуктів, спільного використання каналів їх розповсюдження і виходу на одну і ту ж клієнтську базу. Найбільш досконалим прикладом успішних проектів bancassurance є досвід Франції, Великобританії, Іспанії, Португалії, Італії, Бельгії і Швейцарії. Причинами їх успіху їх є гнучке законодавство, зрілий ринок банківських послуг, простота пропозиції страхового продукту, висока довіра споживачів до банків. Проте становлення банківського страхування в світі супроводжувалось наступними складнощами:

· відсутність безпосередніх сприятливих умов для розвитку банкострахування у сфері «non-life»;

· достатньо жорстоке законодавство у сфері маркетингових послуг;

· обмеження у використанні єдиної інформаційної системи, бази даних.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

В Україні проблеми теорії і практики співпраці страхових компаній і банків досліджували вчені: В. Базидевич, О. Гаманкова, М. Клапків, Р. Арутюнян, Л. Примостка, М. Диба, А. Залєтов, та інші.

Метою

даної роботи: є визначення особливостей взаємозалежності послуг та шляхів (каналів) розповсюдження bancassurance в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Сучасний страховий ринок України функціонує в непростих умовах, а саме: робота страхових компаній залежить від ефективності управління активами, оптимізації затрат, і конструктивного діалогу зі страхувальником. Сьогодні українські страховики продовжують боротися з низькою культурою страхування, в тому числі на ринку bancassurance.

На сьогодні bancassurance набув широко розповсюдження у всьому світі. Україна також не є виключенням. Зокрема, за останнє десятиліття розвиток даного напрямку реалізації страхових продуктів набув позитивної динаміки зросту та впровадження, а створення спільних продуктів Банку та СК стає досить перспективним і важливим для обох сторін.

Bancassurance для Банку - це:

· інструмент підвищення дохідності шляхом отримання додаткового прибутку у вигляді комісійної винагороди за реалізацію страхових продуктів;

· ефективний спосіб розширення спектру послуг діючим Клієнтам;

· шлях до залучення нових Клієнтів

Bancassurance для Клієнта - це:

· комфорт від отримання декількох послуг в «одному віконці» (one-stop-buying);

· економія свого часу на пошук надійної СК, завдяки турботі Банку;

· гарантований страховий захист за оптимальною ціною.

При прийнятті рішення про шляхи (канали) розповсюдження того чи іншого продукту банківський страховик повинен враховувати, чи буде ефективним продаж цього продукту службовцями й агентами, залученими в процес продажів. [3].

Канал продажів, який вибирає страховик для реалізації продуктів банківського страхування, багато в чому визначає і те, як буде позиціонуватися на ринку даний продукт, якої цінової політики буде дотримуватися компанія при його просуванні. [5].

Деякі банківські страховики намагаються не зв'язуватися з комплексними продуктами, а продавати прості послуги, реалізація яких не вимагає від персоналу спеціальної підготовки. Крім того, прості послуги можуть реалізовуватися у великих обсягах, що володіє додатковою привабливістю для страховиків[26]. Недоліком простих страхових услуг є їх менша рентабельність в порівнянні зі складними і комплексними послугами. Банківські страховики, які зацікавлені в збільшенні прибутковості та розширення ринків збуту власних продуктів, змушені оновлювати свій асортимент, ускладнюючи його, а значить, інвестувати в культуру та якість продажів в своїх підрозділах. [19].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...