Меню сайта

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Важливим елементом сучасного фінансового ринку є банкострахування (bancassurance). Концепція банківського страхування - bancassurance полягає в інтеграції банків і страхових компаній з метою отримання синергетичного ефекту від координації продажів, поєднання страхових і банківських продуктів, спільного використання каналів їх розповсюдження і виходу на одну і ту ж клієнтську базу. Найбільш досконалим прикладом успішних проектів bancassurance є досвід Франції, Великобританії, Іспанії, Португалії, Італії, Бельгії і Швейцарії. Причинами їх успіху їх є гнучке законодавство, зрілий ринок банківських послуг, простота пропозиції страхового продукту, висока довіра споживачів до банків. Проте становлення банківського страхування в світі супроводжувалось наступними складнощами:

· відсутність безпосередніх сприятливих умов для розвитку банкострахування у сфері «non-life»;

· достатньо жорстоке законодавство у сфері маркетингових послуг;

· обмеження у використанні єдиної інформаційної системи, бази даних.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

В Україні проблеми теорії і практики співпраці страхових компаній і банків досліджували вчені: В. Базидевич, О. Гаманкова, М. Клапків, Р. Арутюнян, Л. Примостка, М. Диба, А. Залєтов, та інші.

Метою

даної роботи: є визначення особливостей взаємозалежності послуг та шляхів (каналів) розповсюдження bancassurance в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Сучасний страховий ринок України функціонує в непростих умовах, а саме: робота страхових компаній залежить від ефективності управління активами, оптимізації затрат, і конструктивного діалогу зі страхувальником. Сьогодні українські страховики продовжують боротися з низькою культурою страхування, в тому числі на ринку bancassurance.

На сьогодні bancassurance набув широко розповсюдження у всьому світі. Україна також не є виключенням. Зокрема, за останнє десятиліття розвиток даного напрямку реалізації страхових продуктів набув позитивної динаміки зросту та впровадження, а створення спільних продуктів Банку та СК стає досить перспективним і важливим для обох сторін.

Bancassurance для Банку - це:

· інструмент підвищення дохідності шляхом отримання додаткового прибутку у вигляді комісійної винагороди за реалізацію страхових продуктів;

· ефективний спосіб розширення спектру послуг діючим Клієнтам;

· шлях до залучення нових Клієнтів

Bancassurance для Клієнта - це:

· комфорт від отримання декількох послуг в «одному віконці» (one-stop-buying);

· економія свого часу на пошук надійної СК, завдяки турботі Банку;

· гарантований страховий захист за оптимальною ціною.

При прийнятті рішення про шляхи (канали) розповсюдження того чи іншого продукту банківський страховик повинен враховувати, чи буде ефективним продаж цього продукту службовцями й агентами, залученими в процес продажів. [3].

Канал продажів, який вибирає страховик для реалізації продуктів банківського страхування, багато в чому визначає і те, як буде позиціонуватися на ринку даний продукт, якої цінової політики буде дотримуватися компанія при його просуванні. [5].

Деякі банківські страховики намагаються не зв'язуватися з комплексними продуктами, а продавати прості послуги, реалізація яких не вимагає від персоналу спеціальної підготовки. Крім того, прості послуги можуть реалізовуватися у великих обсягах, що володіє додатковою привабливістю для страховиків[26]. Недоліком простих страхових услуг є їх менша рентабельність в порівнянні зі складними і комплексними послугами. Банківські страховики, які зацікавлені в збільшенні прибутковості та розширення ринків збуту власних продуктів, змушені оновлювати свій асортимент, ускладнюючи його, а значить, інвестувати в культуру та якість продажів в своїх підрозділах. [19].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...