Меню сайта

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

Зазвичай банківські страховики не обмежуються одним каналом продажів і стараються задіяти кілька шляхів поширення послуг, у тому числі і для того, щоб позначити свою присутність на декількох сегментах ринку банківського страхування. Це є розумним, оскільки кожен канал орієнтований на свій сегмент ринку. Проте між різними каналами в рамках однієї компанії можливі конфліктні ситуації. Щоб уникнути цього, необхідно дотримання ряду умов:

· Службовцям, які працюють в рамках конкретного каналу продажів, повинно бути зрозуміло, які категорії продуктів доцільно реалізовувати за допомогою даного каналу;

• Менеджери і агенти, що працюють в рамках одного каналу, повинні бути націлені на співпрацю;

• Повинна заохочуватися комунікація між каналами продажів в рамках однієї компанії;

• Керівництво каналу має вміти мотивувати підлеглий йому персонал на успіх. [13]

Розробка і реалізація методів розповсюдження продукту є не менш важливим завданням, ніж розробка самих послуг. Навіть якщо банківсько-страхової продукт пропонує надійний страховий захист, високий інвестиційний дохід або зручність під час розрахунків, споживачі будуть купувати його тільки в тому випадку, якщо продукт, система дистрибуції і канал сумісні.

Для успіху банківського страхування компоненти моделі розповсюдження повинні працювати разом - властивості продуктів, їх прибутковість, витрати розповсюдження і маркетингові канали - все має доповнювати один одного. Банківський страховик повинен задіяти всі канали, наявні в його розпорядженні: direct-mail, телемаркетинг, Інтернет, кар'єрних агентів, фінансових консультантів, відводячи кожному з доступних каналів свою роль і функцію в рамках загальної стратегії продажів. При цьому дієвість та ефективність стратегії продажів буде визначатися тим, наскільки вона відповідає запитам і потребам клієнтів. [10]

На думку Р. Сабодаша, О. Мазуренка, сутність банківського страхування полягає в реалізації через систему банківських відділень страхових послуг [7].

А. Плотніков вважає, що під банківським страхуванням слід розуміти реалізацію страховими компаніями та банками страхових продуктів/послуг через загальні системи збуту або з використанням однієї клієнтської бази [5].

Варто зауважити, що основною проблемою впровадження bancassurance є правове забезпечення або сукупність нормативно-правових актів органів законодавчої, виконавчої влади та центрального банку країни, які регламентують правила співпраці банків і страхових компаній, щодо банківського страхування. Причому відповідно до чинного законодавства України діяльність банків та страхових компаній регулюється різними законами. Українське законодавство не передбачає можливості злиття страхових компаній та банків. [30]

Отже, взаємодія банків та страхових компаній практично здійснюється через концепцію «bancassurance». Водночас слід звернути увагу на те, що потрібно відпрацювати механізм надання послуг і технології прийняття фінансових рішень. Це важливо і для працівників банку, які будуть продавати страховий продукт, і для клієнта, який хоче придбати поліс. Продукт повинен бути доступним, щоб не потрібно було багато часу для того, щоб зрозуміти його.

Продуктовий підхід дає змогу сформулювати історичний шлях Bancassurance, яке приймало все складніші форми в міру розповсюдження даного виду діяльності. Спираючись на праці таких науковців, як Ж.-П. Даніель, Н. Женете і П. Моліно, можна виокремити три етапи розвитку і становлення банківського страхування в країнах ЄС [10]:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...