Меню сайта

Шляхи реалізації bancassurance в Україні

• на першому етапі банківські установи займались розповсюдженням страхових продуктів, пов’язаних з наданням банківських послуг (наприклад, депозитне страхування), а їхні взаємовідносини зі страховиками були оформлені у вигляді агентської угоди;

• другий етап характеризується стрімким розвитком банківського страхування: з’являються спільні продукти зі страхування життя з пільговим режимом оподаткування;

• третій етап - остаточне становлення банківського страхування як концепції ведення бізнесу: диверсифікація спільних продуктів, формування основних видів кінцевих послуг зі страхування життя та ризикового страхування. Варто зазначити, що спільні продукти з ризикового страхування є менш розповсюдженими на світових страхових ринках. [20]

Види продуктів залежать від каналів їхнього розповсюдження. Так, більш складні продукти вимагають великих зусиль, але при цьому збільшують валовий прибуток. [27]

Фінансові продукти:

• страхування кредитів: іпотека, позики юридичним і фізичним особам, договір про продаж з розстрочкою платежу;

• страхування овердрафту на суму, використану померлим клієнтом, або на максимальну суму (в цьому випадку залишок після погашення овердрафту спадкоємці). При цьому премія перераховується щороку з урахуванням віку страхувальника (існує також максимальний вік страхувальника). Застосовується у разі страхування овердрафту, кредитних карт, неструктурованих боргів; [15]

• капітальне відшкодування позик на будівництво та освіту Клієнт виплачує банку тільки відсотки за позикою, а позика погашається страховиком Премії по таких видах страхування значно вищі, ніж за страхування овердрафту, а витрати позичальника можуть і не змінитися. [22]

Продукти для вкладників:

• Особисте страхування (наприклад, на дожиття) з виплатою премії банком або вкладником. Покриття, як правило, пропорційне залишку на депозитному рахунку з коефіцієнтом: 1 - до 5 тис. дол.; 2 - від 5 тис. дол.; 3 - 20 тис. (але не більше 100 тис. дол.);

• страхування накопичень до певної суми, зокрема для депозитів, на які регулярно перераховуються суми для досягнення певної суми через певний період. При настанні страхового випадку (смерті, втрати працездатності тощо) вкладнику або його спадкоємцю страховик виплачує різницю між залишком на депозитному рахунку і встановленою сумою накопичення, а сума, що залишилася, виплачується банком; [26]

• прості стандартизовані продукти - групові поліси, що комбінують різні види покриття, які обходяться клієнту дешевше, ніж їх придбання поодинці;

• інші продукти: страхування на дожиття, на випадок смерті, доходу сім'ї, звільнення від сплати страхових внесків, втрати працездатності, від нещасного випадку; пенсійні продукти, медичне страхування. [11]

Страхові продукти які можуть продаватися через мережу банків:

• Обов’язкове і добровільне страхування громадської відповідальності вкладників транспортних засобів («автоцивілка»);

•Страхування від нещасного випадку у т. ч. транспортного;

• Особисте страхування;

• Страхування майна;

• Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами[18].

На основі цього починала вироблятися спеціалізація співпраці банків та страховиків. Ця спеціалізація є найбільш оптимальним способом забезпечення ефективності своєї діяльності, виходячи із запитів клієнтів і доступних каналів просування послуг. Якщо порівняти, яким чином продукти та їх поширення пов'язані з прибутком організації, то можна виявити очевидну тенденцію - чим складнішою є продавана послуга, тим більша потрібна маржа.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...