Меню сайта

Напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні

Основними напрямами вдосконалення пенсійної реформи є:

) удосконалення моніторингу системи соціальних виплат, спрямованих на подолання бідності, шляхом:

· визначення конкретних цілей, завдань та показників виконання бюджетних програм соціального захисту населення;

· запровадження нових методологічних підходів до визначення показників бідності;

· забезпечення проведення оцінки і моніторингу ефективності системи державної соціальної допомоги;

2) впорядкування видів державної соціальної допомоги, здійснення заходів щодо посилення адресності соціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням матеріального стану та умов проживання сім'ї, а саме:

– запровадження готівкової форми надання населенню житлових субсидій на підставі розрахункових норм; інтегрування програми житлових субсидій в систему державної соціальної допомоги;

– визначення важливим принципом адресного спрямування державної підтримки орієнтацію на сім'ю, забезпечення її життєвих потреб з урахуванням вимог законодавства щодо сімейного обов'язку утримання тих членів сім'ї, які потребують матеріальної допомоги чи опинились у скрутних життєвих обставинах;

– запровадження економічно обгрунтованих критеріїв визначення права на отримання державної соціальної допомоги, в тому числі оцінки майнового стану сім'ї;

– заохочення громадян до активної життєвої позиції та прагнення підвищити рівень життя своєї сім'ї власними зусиллями;

– підвищення розмірів усіх видів державної соціальної допомоги до рівня прожиткового мінімуму відповідних соціальних і демографічних груп населення;

3) спрощення процедур призначення всіх видів державної соціальної допомоги через застосування:

Ø принципу призначення усіх видів державної соціальної допомоги за однією заявою;

Ø мережі консультаційних служб із залученням громадських організацій з метою широкого інформування громадян про їх права і обов'язки у сфері надання державної соціальної допомоги;

Ø сучасних інформаційних технологій для дистанційного консультування громадян, визначення права особи на державну соціальну допомогу та призначення такої допомоги;

Ø принципу довіри до наданої особою інформації про свій майновий стан та покладання функції доведення недостовірності такої інформації на органи державної влади;

4) запровадження нової прогресивної технології прийому громадян в органах праці та соціального захисту населення за принципом "єдиного вікна", що забезпечить їх обслуговування на якісно новому рівні, шляхом:

а) застосування інтегрованого підходу до надання усіх видів державної соціальної допомоги, на які особа має право;

б) формування інформаційної бази про отримувачів та потенційних отримувачів державної соціальної допомоги;

в) забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених на виконання програм соціального захисту населення;

г) підвищення ефективності роботи спеціалістів органів праці та соціального захисту населення;

) удосконалення інституту державних соціальних інспекторів через:

@ визначення однією з основних функцій державних соціальних інспекторів здійснення соціального супроводу найбільш соціально вразливих чи неблагополучних сімей;

@ збільшення чисельності державних соціальних інспекторів з урахуванням нормативів соціального обслуговування сімей;

@ навчання державних соціальних інспекторів основ психології та соціальної роботи;

@ поліпшення організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення роботи державних соціальних інспекторів;

3) модернізація інформаційних і комунікаційних технологій та удосконалення зв'язків з громадськістю через:

o створення сучасної технічної бази та розвиток інформаційно-аналітичної системи органів праці та соціального захисту населення;

o формування єдиної бази даних отримувачів державної соціальної допомоги та Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги, інтегрованих з базами даних (реєстрами) Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державних органів реєстрації актів цивільного стану, створення відповідних загальнодержавних мереж;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...