Меню сайта

Напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні

Основними напрямами вдосконалення пенсійної реформи є:

) удосконалення моніторингу системи соціальних виплат, спрямованих на подолання бідності, шляхом:

· визначення конкретних цілей, завдань та показників виконання бюджетних програм соціального захисту населення;

· запровадження нових методологічних підходів до визначення показників бідності;

· забезпечення проведення оцінки і моніторингу ефективності системи державної соціальної допомоги;

2) впорядкування видів державної соціальної допомоги, здійснення заходів щодо посилення адресності соціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням матеріального стану та умов проживання сім'ї, а саме:

– запровадження готівкової форми надання населенню житлових субсидій на підставі розрахункових норм; інтегрування програми житлових субсидій в систему державної соціальної допомоги;

– визначення важливим принципом адресного спрямування державної підтримки орієнтацію на сім'ю, забезпечення її життєвих потреб з урахуванням вимог законодавства щодо сімейного обов'язку утримання тих членів сім'ї, які потребують матеріальної допомоги чи опинились у скрутних життєвих обставинах;

– запровадження економічно обгрунтованих критеріїв визначення права на отримання державної соціальної допомоги, в тому числі оцінки майнового стану сім'ї;

– заохочення громадян до активної життєвої позиції та прагнення підвищити рівень життя своєї сім'ї власними зусиллями;

– підвищення розмірів усіх видів державної соціальної допомоги до рівня прожиткового мінімуму відповідних соціальних і демографічних груп населення;

3) спрощення процедур призначення всіх видів державної соціальної допомоги через застосування:

Ø принципу призначення усіх видів державної соціальної допомоги за однією заявою;

Ø мережі консультаційних служб із залученням громадських організацій з метою широкого інформування громадян про їх права і обов'язки у сфері надання державної соціальної допомоги;

Ø сучасних інформаційних технологій для дистанційного консультування громадян, визначення права особи на державну соціальну допомогу та призначення такої допомоги;

Ø принципу довіри до наданої особою інформації про свій майновий стан та покладання функції доведення недостовірності такої інформації на органи державної влади;

4) запровадження нової прогресивної технології прийому громадян в органах праці та соціального захисту населення за принципом "єдиного вікна", що забезпечить їх обслуговування на якісно новому рівні, шляхом:

а) застосування інтегрованого підходу до надання усіх видів державної соціальної допомоги, на які особа має право;

б) формування інформаційної бази про отримувачів та потенційних отримувачів державної соціальної допомоги;

в) забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених на виконання програм соціального захисту населення;

г) підвищення ефективності роботи спеціалістів органів праці та соціального захисту населення;

) удосконалення інституту державних соціальних інспекторів через:

@ визначення однією з основних функцій державних соціальних інспекторів здійснення соціального супроводу найбільш соціально вразливих чи неблагополучних сімей;

@ збільшення чисельності державних соціальних інспекторів з урахуванням нормативів соціального обслуговування сімей;

@ навчання державних соціальних інспекторів основ психології та соціальної роботи;

@ поліпшення організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення роботи державних соціальних інспекторів;

3) модернізація інформаційних і комунікаційних технологій та удосконалення зв'язків з громадськістю через:

o створення сучасної технічної бази та розвиток інформаційно-аналітичної системи органів праці та соціального захисту населення;

o формування єдиної бази даних отримувачів державної соціальної допомоги та Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги, інтегрованих з базами даних (реєстрами) Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державних органів реєстрації актів цивільного стану, створення відповідних загальнодержавних мереж;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...