Меню сайта

Пенсійне забезпечення в державах з розвиненою ринковою економікою

Висновки і пропозиції

В ході даної роботи був проведений аналіз цілої низки проблем, що стоять перед нашою державою в галузі пенсійного забезпечення її громадян. Вияснення місця, яке займає Пенсійний фонд у фінансовій системі держави та в структурі пенсійного забезпечення дозволило нам розділити проблему на дві складові: джерела формування коштів фондів соціального страхування та механізм їхнього розподілу за призначенням. Узагальнюючи все сказане приходимо до висновку про те, що в країні необхідне подальше реформування пенсійної системи, яке передбачає наступні моменти:

По-перше, має бути створена єдина пенсійна система з розрахунком рівня пенсії залежно від трудового вкладу, тобто професійного рівня і, відповідно, одержуваної зарплати в період роботи, яка б відображала кваліфікацію кожної людини, значущість її діяльності для суспільства і стаж роботи.

По-друге, стратегічною метою ще одного можливого напрямку реформування пенсійної системи має стати трирівнева система пенсій. Вона має включати: страхову пенсію, яка повинна забезпечувати її рівний (або ж з відносно незначною диференціацією) розмір; додаткову пенсію - для реалізації особливих умов надання пільгових пенсій, за якими видатки мають покриватися страхувальниками на основі сплати диференційованих за розміром пенсійних внесків; добровільну пенсію, що забезпечуватиметься на основі індивідуального договору та накопичувального принципу формування фондів, тобто це передбачає створення недержавних пенсійних фондів.

В усіх країнах світу державна система соціального забезпечення займає центральне місце в механізмі соціального захисту населення, який включає в себе також недержавні форми соціального страхування, приватну благодійність тощо. Це активно обговорюють політики і уряд, вчені і спеціалісти, профспілкові лідери і широкі маси.

Як відомо, життя пенсіонерів залежить від пенсійного забезпечення. На даний час, до Пенсійного фонду надходять не малі внески. І тут знов постає питання: як воно так виходить, що внески великі, а пенсіонери живуть бідно?

Нині пенсіонери становлять майже 30 відсотків від загальної чисельності населення України. Чисельність платників внесків на пенсійне страхування становить 15,2 мільйонів осіб, а чисельність пенсіонерів - 13,8 мільйонів.

На сайті Верховної Ради з'явився проект закону №7455 "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". Прочитавши його й побачивши які "подарунки" приготувала влада для старіших верст населення, у кожного пересічного пенсіонера може статися інфаркт.

Адже новоспечена реформа, м'яко кажучи, створена не для поліпшення життя пенсіонерів, а під так звану "панівну касту".

А президент коментує її таким чином: "Люди так реагують на рішення влади, тому що не до кінця розібрались". Однак проаналізувавши цю Пенсійну реформу, люди не тільки можуть - а й повинні йти й страйкувати.

Принаймні, ми чітко розібрались, що нам брешуть усі представники уряду, щоб приховати факти розкрадань коштів Пенсійного фонду.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...