Меню сайта

Пенсійне забезпечення в державах з розвиненою ринковою економікою

Висновки і пропозиції

В ході даної роботи був проведений аналіз цілої низки проблем, що стоять перед нашою державою в галузі пенсійного забезпечення її громадян. Вияснення місця, яке займає Пенсійний фонд у фінансовій системі держави та в структурі пенсійного забезпечення дозволило нам розділити проблему на дві складові: джерела формування коштів фондів соціального страхування та механізм їхнього розподілу за призначенням. Узагальнюючи все сказане приходимо до висновку про те, що в країні необхідне подальше реформування пенсійної системи, яке передбачає наступні моменти:

По-перше, має бути створена єдина пенсійна система з розрахунком рівня пенсії залежно від трудового вкладу, тобто професійного рівня і, відповідно, одержуваної зарплати в період роботи, яка б відображала кваліфікацію кожної людини, значущість її діяльності для суспільства і стаж роботи.

По-друге, стратегічною метою ще одного можливого напрямку реформування пенсійної системи має стати трирівнева система пенсій. Вона має включати: страхову пенсію, яка повинна забезпечувати її рівний (або ж з відносно незначною диференціацією) розмір; додаткову пенсію - для реалізації особливих умов надання пільгових пенсій, за якими видатки мають покриватися страхувальниками на основі сплати диференційованих за розміром пенсійних внесків; добровільну пенсію, що забезпечуватиметься на основі індивідуального договору та накопичувального принципу формування фондів, тобто це передбачає створення недержавних пенсійних фондів.

В усіх країнах світу державна система соціального забезпечення займає центральне місце в механізмі соціального захисту населення, який включає в себе також недержавні форми соціального страхування, приватну благодійність тощо. Це активно обговорюють політики і уряд, вчені і спеціалісти, профспілкові лідери і широкі маси.

Як відомо, життя пенсіонерів залежить від пенсійного забезпечення. На даний час, до Пенсійного фонду надходять не малі внески. І тут знов постає питання: як воно так виходить, що внески великі, а пенсіонери живуть бідно?

Нині пенсіонери становлять майже 30 відсотків від загальної чисельності населення України. Чисельність платників внесків на пенсійне страхування становить 15,2 мільйонів осіб, а чисельність пенсіонерів - 13,8 мільйонів.

На сайті Верховної Ради з'явився проект закону №7455 "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". Прочитавши його й побачивши які "подарунки" приготувала влада для старіших верст населення, у кожного пересічного пенсіонера може статися інфаркт.

Адже новоспечена реформа, м'яко кажучи, створена не для поліпшення життя пенсіонерів, а під так звану "панівну касту".

А президент коментує її таким чином: "Люди так реагують на рішення влади, тому що не до кінця розібрались". Однак проаналізувавши цю Пенсійну реформу, люди не тільки можуть - а й повинні йти й страйкувати.

Принаймні, ми чітко розібрались, що нам брешуть усі представники уряду, щоб приховати факти розкрадань коштів Пенсійного фонду.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...