Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Аналізуючи рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності, можна прийти до висновку, що у звітному періоді фабрика «Харків’янка» не здійснювала продаж акцій власної емісії і не використовувала позики банків для фінансування своєї діяльності. Основні видатки попереднього року були спрямовані на погашення позик (3953 тис. грн).

Обчислимо наступні коефіцієнти руху грошових коштів ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»:

. Коефіцієнти результатів діяльності:

а) відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу;

б) надходження грошових коштів від активів;

в) надходження грошових коштів на власний капітал;

. Коефіцієнти достатності:

а) покриття боргу.

Розрахунок коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Коефіцієнти руху грошових коштів

Формула

Розрахунок

Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Дохід від реалізації товарів

 

Надходження грошових коштів від активів

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Загальна сума активів

 

Надходження грошових коштів на власний капітал

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Власний капітал

 

Коефіцієнт покриття боргу

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Короткострокові зобовязання

 

Отже, на основі проведених розрахунків коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів можна зробити висновки:

Грошові кошти, генеровані кожною грошовою одиницею доходу, складають приблизно 0,08 грн.

Грошові кошти, генеровані загальними активами, - 0,18 грн на 1 грн активів.

Грошові кошти, генеровані з власного капіталу, становлять близько 0,26 грн на 1 грн власного капіталу.

Оскільки коефіцієнт покриття боргу більший одиниці (1,182), то можна стверджувати про достатність чистих грошових коштів від операційної діяльності для погашення короткострокових зобов’язань.

Висновки

Фінансовий стан є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність коштів і потенційні фінансові можливості підприємства. Для оцінки фінансового стану ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» ми провели аналіз його фінансової звітності, здійснивши оцінку його ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності, проаналізувавши результати діяльності підприємства та рух грошових коштів.

Перейти на сторінку: 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...