Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Аналізуючи рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності, можна прийти до висновку, що у звітному періоді фабрика «Харків’янка» не здійснювала продаж акцій власної емісії і не використовувала позики банків для фінансування своєї діяльності. Основні видатки попереднього року були спрямовані на погашення позик (3953 тис. грн).

Обчислимо наступні коефіцієнти руху грошових коштів ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»:

. Коефіцієнти результатів діяльності:

а) відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу;

б) надходження грошових коштів від активів;

в) надходження грошових коштів на власний капітал;

. Коефіцієнти достатності:

а) покриття боргу.

Розрахунок коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Коефіцієнти руху грошових коштів

Формула

Розрахунок

Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Дохід від реалізації товарів

 

Надходження грошових коштів від активів

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Загальна сума активів

 

Надходження грошових коштів на власний капітал

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Власний капітал

 

Коефіцієнт покриття боргу

Рух грошових коштів від операційної діяльності

 
 

Короткострокові зобовязання

 

Отже, на основі проведених розрахунків коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів можна зробити висновки:

Грошові кошти, генеровані кожною грошовою одиницею доходу, складають приблизно 0,08 грн.

Грошові кошти, генеровані загальними активами, - 0,18 грн на 1 грн активів.

Грошові кошти, генеровані з власного капіталу, становлять близько 0,26 грн на 1 грн власного капіталу.

Оскільки коефіцієнт покриття боргу більший одиниці (1,182), то можна стверджувати про достатність чистих грошових коштів від операційної діяльності для погашення короткострокових зобов’язань.

Висновки

Фінансовий стан є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність коштів і потенційні фінансові можливості підприємства. Для оцінки фінансового стану ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» ми провели аналіз його фінансової звітності, здійснивши оцінку його ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності, проаналізувавши результати діяльності підприємства та рух грошових коштів.

Перейти на сторінку: 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...