Меню сайта

Економічна природа та зміст системи моніторингу фінансового стану

Визначенням фінансового стану організації, що здійснює торговельну діяльність є ступінь забезпечення установи у необхідній кількості фінансовими інструментами, який би відповідав обсягу фінансових інструментів, що необхідні організації задля здійснення своєчасних розрахунків по власним зобов'язанням та забезпечення нею ефективної господарської діяльності.

Фінансовий стан організації - поняття комплексне, що являє собою результат взаємодії елементів, які виникають в ході фінансових відносин фірми. Його характеризують виробничо-господарські показники та фактори, які визначають розміщення, ефективність і можливість застосування фінансових ресурсів [69, с. 228].

Такий безперервний процес реалізації продукції підприємством гарантує зміцнення фінансового стану організації. Фінансова діяльність орієнтована на забезпечення постійного надходження із ефективним застосуванням ресурсів організації, забезпечення кредитної і розрахункової дисципліни, забезпечення необхідного порівняння власних коштів із залученими, досягнення фінансової стійкості для зростання ефективності діяльності організації [63, с. 237].

Фінансовий стан організації знаходиться в залежності від результатів його фінансово-господарської, комерційної та виробничої діяльності. Тому усі наведені вище види діяльності організації мають значний вплив на фінансовий стан.

Зменшення ритмічності виробничих процесів, а також погіршення якості продукції (послуг, робіт), труднощі з їх реалізацією впливають надходження коштів на рахунки організації, відповідно як результат знижується її платоспроможність. Можна прослідкувати також зворотний зв'язок, так як брак коштів призводить до перебоїв у постачанні матеріальних ресурсів, тобто до перебоїв виробничого процесу. Фінансова діяльність організації має спрямовуватись на створення систематичного та регулярного надходження й ефективного застосування фінансових інструментів, дотримання кредитної і розрахункової дисципліни, забезпечення відповідного ситуації співвідношення власних і залучених коштів, створення фінансової стійкості для ефективного функціонування організації. Саме цим передбачена необхідність і практична важливість систематичної (комплексної) оцінки фінансового становища організації.

Фінансовий стан являє собою одну з найбільш значимих характеристик діяльності кожної організації. Тому мету оцінки фінансового стану можливо сформулювати як пошук резервів підвищення рентабельності виробництва та зміцнення комерційних розрахунків [69, c. 229].

Фінансовий стан фірми потрібно постійно й усебічно аналізувати з використанням різноманітних прийомів методик, та методів аналізу. Такий підхід дасть можливість здійснювати критичну оцінку господарчих результатів діяльності організації як за один період - у статиці, так і в динаміці - протягом ряду періодів, уможливить визначення «больових точок» у господарській діяльності та способів найефективнішого використання фінансових інструментів, а також їх раціонального розміщення. Недостатня ефективність застосування фінансових ресурсів приводить до недостатньої платоспроможності організації і в подальшому до перебоїв з постачанням, виробництвом і реалізацією продукції (робіт та послуг), а також до недостатнього забезпечення плану прибутку.

Задовільний фінансовий стан організації знаходиться в залежності від численних факторів. Зростання об’єму реалізації продукції (робіт та послуг) і зменшення її собівартості має позитивний вплив на зростання прибутковості, і в подальшому - на зростання стабільності фінансового стану компанії. Також важливий вплив має галузь діяльності організації. Для прикладу розглянемо дані що наведені на сайті Державної служби статистики України і характеризують об’єм реалізованої продукції (послуг, робіт) організацій за видами економічної діяльності у 2011 році (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Об’єм реалізованої продукції (послуг, робіт) організацій за видами економічної діяльності у 2011 році

 

Усього, млн. грн.

У тому числі

 

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

 

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Усього

3991239

2045186

51,3

1422415

35,6

523638,2

13,1

у тому числі

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

124923,5

31632,9

25,3

59039,4

47,3

34251,2

27,4

Промисловість

1464155

1124863

76,8

281296,2

19,2

57995,9

4

Будівництво

110537,9

27690,5

25

46945,4

42,5

35902

32,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1591952

555209,6

34,9

746467,1

46,9

290275,2

18,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

158285,4

49664

31,4

84385,9

53,3

24235,5

15,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1223202

357735,1

29,2

623328,2

51

242139,1

19,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

210464,1

147810,5

70,2

38753

18,4

23900,6

11,4

Діяльність готелів та ресторанів

12940,7

3690,6

28,5

5240,1

40,5

4010

31

Діяльність транспорту та зв’язку

230667,6

167459

72,6

38698,9

16,8

24509,7

10,6

Фінансова діяльність

167313,4

5830,1

3,5

151396,7

90,5

10086,6

6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

261614,6

123080,4

47,1

79635,4

30,4

58898,8

22,5

Освіта

1612,6

…2

…2

…2

…2

764,7

47,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7303

1198

16,4

4157,1

56,9

1947,9

26,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

17752,5

4376,9

24,7

8635,7

48,6

4739,9

2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...